Oudewater Koning Willem-Alexander tijdens haar 750e verjaardagsfeest

#750 jaar Oudewater

aankomst koning Willem Alexander in 750 jarig Oudewater op 4 juli 2015.

Oudewater vierde op 3 juli haar 750e verjaardag in aanwezigheid van Koning Willem Alexander. De vorst noemde Oudewater ’de warmste stad van Nederland’. Deze woorden betroffen niet alleen de tropische temperatuur maar ook de spontaniteit en hartelijkheid van de burgers van Oudewater.

Genodigden

Tot de genodigden behoorde ook kardinaal Wim Eijk, als verre opvolger van Hendrik van Vianden. Als 38e bisschop van Utrecht  verleende hij in 1265 aan Oudewater haar stadsrechten. De 750e verjaardag weerspiegelde de moedige stap van Oudewater  om met 11 andere steden mee te doen aan de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Dordrecht.
In het Augustijnenklooster te Dordrecht kozen twaalf Hollandse steden in 1572 voor Willem van Oranje als hun politiek leider. Daarmee legden ze de basis voor de Staat der Nederlanden. Oudewater heeft haar opstand tegen de Spanjaarden in 1575 moeten bekopen met ‘de Oudewaterse Moord’. Die gebeurtenis herdenken de inwoners nog ieder jaar.

Warm onthaal voor koning Willem-Alexander

warm onthaal voor koning Willem-Alexander in 750 jarig Oudewater

Verkerk: sinds 12e eeuw in Oudewater

Herdenken doet ook Joop Verkerk. Sinds de 12e woont zijn familie in Oudewater, zo blijkt uit een onderzoek van prof. Joh. Schouten (1910-1981). De dolk en schedel (ca 1575) die hij destijds in zijn kelder vond en sinds 2008 te zien is in de Utrechtse Schatkamer herinnert nog aan de moord van deze
plaats.
Joop: “Als wraak voor de dappere opstand van de burgers vermoordden de Spanjaarden hen door een dolk in hun lichaam te steken. Zo verloren 800-900 mensen hun leven. Ook brandden de Spanjaarden veel huizen plat.”

#750 jaar Oudewater

Marianne Visser van Klaarwater proost met Joop Verkerk op zijn dappere voorvaders uit Oudewater

Dapper Oudewater

Als dank voor hun dappere steun aan zijn verre oudoom Willem van Oranje bezoekt Koning Willem-Alexander op 3 juli de stad Oudewater. Het eind van de middag zal op zijn verzoek worden afgesloten in hotel-restaurant Abrona, pal tegenover het huis van Joop Verkerk en zijn vrouw Gerda.

#750 jarig Oudewater

fam Verkerk in 2015 en 1915

Joop: “Zo’n bezoek maak je als stad maar eens in de 40 of 50 jaar mee. En nu komt de Koning bij ons in de straat. Wat het Koningshuis ons zegt? Mijn vrouw en ik voelen een absolute band met het Koningshuis. Zo kijken we ook altijd naar Blauw Bloed. We moeten ons Koningshuis houden en er zuinig op zijn. Het is het enige wat ons land bij elkaar houdt.”

koning, commissaris van de koning  en kardinaal luisteren geboeid

koning, commissaris van de koning  en kardinaal luisteren geboeid naar lezing over Oudewater

Kantelpunt

Als een van de jongste burgemeesters van Nederland noemt Pieter Verhoeve (33) de gebeurtenis van 1572 ‘’een kantelpunt in onze landelijke en plaatselijke geschiedenis. Het opkomen voor vrijheid is nog altijd actueel,’’ zo duidt burgemeester Pieter Verhoeve de historische gebeurtenis.

#750 jarig Oudewater

Overhandigen verdrag aan koning

Zeer vereerd voelt Verhoeve zich om vandaag de Koning in zijn stad te mogen verwelkomen. “Zijn komst is onvergetelijk. Deze dag gaat alle jaren mee in het collectieve geheugen van de bevolking.”

#750 jarig Oudewater

burgemeester Verhoeve van Oudewater verwelkomt Koning

Oudewater: grote kerk

Het eerste gedeelte van deze dag vindt plaats in de Grote of Sint Michaëlskerk. Als door een wonder bleef de kerk gespaard tijdens de plaatselijke brand in 1575. Vandaag verzamelen hier de burgemeesters van de 12 steden die in 1572 Willem van Oranje tot hun politieke leider kozen.

#750 jarig Oudewater

als door een wonder bleef de grote kerk van  gespaard

Zoals uit de voordracht van prof. dr. H. Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse Letterkunde, blijkt begon met de opstand van 1572 de geboorte van Nederland. Daarmee onderstreept Pleij mijn eigen visie, zoals ik deze verwoord in mijn boek ‘’het geloof  van Oranje’’ (U2pi, september 2015).

1000 zingende kinderen

Na de bijeenkomst in de kerk wandelt de Koning naar de Markt via de Noorder-Kerkstraat en de Wijdstraat. Aan beide kanten van de straten staan schoolkinderen achter een oranje touw als teken van de plaatselijke touwindustrie.  Bij het zien van kardinaal Eijk zingen de kinderen spontaan ‘dag Sinterklaasje’ De band met bisschop Hendrik van Vianden ontgaat hen.

#750 jarig Oudewater

kardinaal Eijk

De Koning komt handen te kort om alle mensen de hand te drukken. Spontaan, hartelijk, warm en sympathiek loopt de Koning naar de Visbrug. Daar wordt hij toegezongen door zangers van het theatergezelschap Treatief. Zij brengen op het bordes en uit de ramen van het oude stadhuis (1588) een lied ten gehore.

#750 jarig Oudewater

kinderen van Oudewater e.o.wachten op de Koning

Watermonument

Daarna vervolgt de Koning zijn weg door de Korte Havenstraat naar de Markt om een watermonument te onthullen. Vervolgens gaat hij aan boord van de Geelbuik. Deze vaart door de haven (Havenstraat) naar de Hollandse IJssel. Vervolgens vaart de boot langs de Noord-IJsselkade in de richting van het Arminiusplein.

#750 jarig Oudewater

Koning onthulde watermonument Oudewater

Abrona Oudewater

Tenslotte loopt de Koning naar hotel-restaurant Abrona om daar na te praten met een aantal genodigden en betrokkenen bij het bezoek. Na afloop vertrouwt de hotelier me toe dat de Koning het een eer vond om bij Abrona te komen. Door mensen met een verstandelijke beperking te laten werken in de dienstverlening streeft Abrona ernaar om hen een eigen plek in de samenleving te geven.

De koning neemt afscheid

koning neemt afscheid van 750 jarig Oudewater

Na afloop van het feest kijkt burgemeester Verhoeve terug op een geslaagde dag. “Het was een ontspannen dag. Feestelijk en waardig. Een dag om met groot genoegen op terug te kijken.”

Ook de koning genoot zichtbaar.

Ook de koning genoot zichtbaar.

Foto’s: Copywright Marianne Visser van Klaarwater

Tips voor een bezoek aan Oudewater

• Grote Kerk Oudewater: hallenkerk uit de 15e eeuw.
•  Museum Heksenwaag:  Van de 16e –18e eeuw werden hier van hekserij beschuldigde personen gewogen.
• Met een gratis te downloaden stadswandeling leer je het stadje kennen.
 In december 2014 ontmoette ik de koning in de Meervaart en maakte een enorme blunder.

Wist je dat?

Wist je dat Oudewater al in 1265 stadsrechten kreeg?

Wil je een keer Oudewater bezoeken? Kijk dan op de website van Oudewater toerisme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *