Unio Mystica: de weg naar Verlichting

#Via Unio Mystica

naar het licht, een werk van wasschilder Peter de Jongste en voor mij een symbool van de Via Unio Mystica

Via Unio Mystica. Zo heet het geestelijke pad binnen de katholieke mystiek. Bestaande uit vijf stappen leidt de Via de Unio Mystica van ommekeer tot verlichting en mystieke eenheid met God. Voor het eerst las ik hierover in het boek ‘’een man uit het Dal van Spoleto: Franciscus tussen zijn tijdgenoten” van Helene Nolthenius (Querido, 1988). Vooral na mijn bezoek aan het Museum Vlaamse Minderbroeders in St Truiden raakte ik in de ban van de Via de Unio Mystica. Inmiddels schreef ik erover in drie van mijn boeken. Ook geef ik lezingen.

St Franciscus

Toegegeven, de wereld waarin de Heilige Franciscus (1182-1228)leefde, was een geheel andere dan de wereld van ons en van paus Franciscus I (1936). Anders dan nu geloofde men in de Middeleeuwen in een wereld vol boven- en onderaardse geesten.
Nu geloven velen zelfs niet meer in het bestaan van een God. Ondanks het veranderd beeld bleef de Via de Unio Mystica die door velen ervaren wordt als een roeping. Zowel voor heiligen als voor mensen die hun leven overgeven aan God. Waar het om gaat is dat men de eigen wil en ego loslaat om zich te laten leiden door God.

#Via Unio Mystica

Assisi, st Franciscus preekt tot de vogels

De Via de Unio Mystica bestaat uit vijf stappen:

  • De conversio ofwel omkeer: het inzicht dat het leven een andere wending krijgt.
  • De purgatio ofwel zuivering; het loslaten van alles wat je geestelijke ontwikkeling remt.
  • De illuminatio of verlichting; het hoogtepunt dat de mens als goddelijk ervaart. Het doet zich voor te allen tijden en binnen alle vormen van spiritualiteit. Zowel binnen de katholieke kerk, als bij de boedhisten en dansende derwish.
  • Ariditas ofwel beproeving; in deze periode, ook wel ‘donkere nacht’ genoemd, wordt de mens tot het uiterste beproefd.
  • Unio Mystica ofwel mystieke eenheid met God. De mens voelt zich als het ware samensmelten met God.
  • # Via Unio Mystica

    Met Roels ziekte kwam de omkeer. Bereisden we eerste de wereld, nu beperkte ons leven zich tot de huis- en slaapkamer.

Omkeer: een rusteloze periode

Tijdens de conversio, de eerste stap van de Via de Unio Mystica, voelt de mens zich rusteloos en ontevreden. Steeds meer maakt het ego zich los van zijn in het verleden gevormde persoonlijkheid. Dat gaat gepaard met een enorme tweestrijd. Je wilt het oude behouden, maar ook het nieuwe beginnen als gevolg van je keuze voor God of door ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen. Er komt pas rust wanneer je jezelf overwint.
Dat overkwam ook St Franciscus, zo zien we in het Museum van Minderboeders. Het innerlijke van de heilige veranderde in storm vol passie. Wilde hij eerst ridder worden, nu zocht hij vooral vrede. Angst en troost wisselen elkaar af. Steeds meer kwam hij open te staan voor de wereld van God. Deze stond haaks op zijn rijkeluisleventje. Er kwam pas rust door een melaatse een kus te geven. Daarmee overwon hij zichzelf.

# Via Unio Mystica

Wandkleed gemaakt door Ineke Houtman

Zuivering: loslaten moet je leren

Tijdens de tweede stap van de Via de Unio Mystica, de purgatio, moet je leren loslaten. Want zolang je geremd wordt door bezit, vooroordelen e.d. kan de geest niet vooruit. Zoals Paus Johannes Paulus II sprak: ‘’Wie anderen liefde wil geven, moet steeds meer afstand nemen van zichzelf.”(Tweede Vaticaanse Concilie 1962-1965).

#Via Unio Mystica

Berlijn: Bayer-Hoenemann-East Side Gallerie

Johannes Paulus II

In mijn AO-boekje “Johannes Paulus: de zinvolle lijdensweg van de paus’’ schreef ik wat dit betekende voor paus Johannes Paulus II. Tot paus benoemd moest hij zijn geboorteland Polen lolaten. Hij hield van Polen; van de mensen, de meren, de bergen, de eeuwenoude steden en dorpen. Dat alles moest hij nu loslaten.

Illuminatio: een als goddelijk ervaren spiritulaiteit

Tijdens de derde stap op de Via de Unio Mystica is de mens  door los te laten verlicht geraakt. Hij heeft nu de rust in zichzelf gevonden.  Angst heeft plaats gemaakt voor moed. De behoefte aan gebed en meditatie neemt toe, evenals het aantal extases en gaven als helder weten.

#Via Unio Mystica

Bethlehem, het licht bij de herders op het veld

Doorheen het leven. doorheen de dood

In mijn boek ‘doorheen het leven doorheen de dood’ beschrijf ik hoe mijn man Roel Visser (1946-2008) tijdens zijn ziekte een extase kreeg. Hij vertelde me: “Opeens besefte ik dat ik een kracht ontmoette die alles van mij wist en waarvan ik hoegenaamd alleen wist dat Hij/Zij de eeuwige is.”

# Via Unio Mystica

Anatolie/Urgup: dansende derwisj

Ariditas: de zwaarste beproeving van de Via Unio Mystica

Na de verlichting volgt de ‘zwarte nacht’. De mens wordt tot het uiterste beproefd. Mensen begrijpen hem of haar niet meer. Ze keren zich van hem af. Ja, zelfs God lijkt zich terug te trekken. In mijn boekje ‘’Seksueel misbruik in de Kerk”(AO 2014) lezen we hiervan de betekenis voor pastoor Jan Schafraad.
In 2003 nomineerde KRO hem uit voor ‘’Held van het jaar”. Dit omdat hij nog steeds volle kerken trok ondanks de heersende ontkerkelijking.

# Via Unio Mystica

zonsondergang in de Sinai-woestijn

Pastoor Schafraad

In januari 2012 stelde de bisschop van Roermond pastoor Schafdraad op non-actief, wegens een onterechte beschuldiging van seksueel misbruik.  Sinds 10 december 2012 mag de pastoor weer voorgaan. Terugkijkende op deze periode laat de pastoor weten deze periode te hebben doorstaan dankzij de door hem ervaren kracht in zijn spiritualiteit en oprechte godbeleving.
Pastoor Schafraad verloor daardoor niet zichzelf. Hij bleef zichzelf en behield zijn integriteit. Zoals hij zegt: “Wie werkelijk vrij is, laat zich door niets weerhouden om goed te zijn.” Het is een van de inspirerende en motiverende zinnen uit zijn project tot bezieling en verdieping: de geest als gids.

# Via Unio Mystica

Ondanks de ‘zwarte nacht’ behield pastoor Schafraad zijn levensvreugde, vlnr: pastoor Schafraad en Peter Lasschuit

Unio Mystica

In de mystieke eenheid, de laatste fase van de Via Mystica, smelt de mens als het ware samen met Gods wereld. Er is een harmonische relatie ontstaan tussen het bovennatuurlijke en het aardse. Het is de periode waarin het fysieke lichaam aftakelt, maar de geest sterker is dan ooit tevoren.
Voortdurend smeedt de mens plannen om heel de wereld te laten delen in datgene waarin hij gelooft. Daarbij deinst hij  er niet voor terug om evenveel te lijden als Jezus aan het kruis.

Prinses Wilhelmina

In deze periode schreef prinses Wlhelmina  haar geestelijk testament aan de wereld: Eenzaam maar niet alleen. (Uitgeverij Ten Have en Omniboek). In mijn boek  ‘het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie’ legde ik haar levensloop naast de via mystica. Veel indruk op mij maken haar woorden over de essentie van de Via de Unio Mystica. Het is de steeds weer bevestigde zekerheid dat alle leven in Gods hand ligt als de grote rust achter de meest onbegrijpelijke lotgevallen.

# Via Unio Mystica

Rome: Paus Franciscus ontvangt mijn boek ‘doorheen het leven, doorheen de dood’ met op de cover het werk van Peter de Jongste.

Tips om je verder te verdiepen:

1) Museum van Vlaamse Minderbroeders, st Truiden,
2) Doorheen het leven, doorheen de dood.
3) AO Seksueel misbruik in de kerk.
4) ”Naar het licht”is een werk van wasschilder Peter de Jongste.
5
) Het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie.


Mystieke plaatsen:
5) De onderaardse kerken van Anatolie
6) De chapel of the shepherds in Bethlehem
7) Rome: de kerken onder de st Pieter
8) Haarlem: de binnentuin van seminarie de Tiltenberg in Vogelenzang

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *