Oranjestad Delft: ”Orde van den Prince” in de stad van Willem de Zwijger

Oranjestad Delft 5 juli: installatie als lid en penningmeester van de Afdeling Delft van de Orde van den Prince

Oranjestad Delft 5 juli: installatie als lid en penningmeester van de Afdeling Delft van de Orde van den Prince, foto Adam van Gaalen.

Oranjestad Delft kent sinds 5 juli 2016 een eigen afdeling van de Orde van den Prince. Daarmee kreeg de droom van Alwin Toppenberg gestalte. Als lid van de Orde van den Prince koesterde hij de wens om in de Nonnerie een eigen afdeling te stichten. Op zijn vraag om daaraan mee te doen antwoordde ik met een volmondig en spontaan ja.

Het bestuur van de afdeling Delft van de Orde van den Prince: van links naar rechts voorzitter Jan van Groesen, secretaris Alwin Toppenberg en Marianne Visser van Klaarwater penningmeester

Het bestuur van de afdeling Delft van de Orde van den Prince: van links naar rechts voorzitter Jan van Groesen, secretaris Alwin Toppenberg en Marianne Visser van Klaarwater penningmeester. Niet op de foto:  vice-voorzitter Frans Bruins. Foto Adam van Gaalen.

Oranjestad Delft 5 juli. Na maanden van voorbereiding is dan nu het grote moment aangebroken voor de installatie van de afdeling Delft van de Orde van den Prince. Dat de Orde belang hecht aan deze nieuwe afdeling blijkt uit de aanwezigheid van de nieuwe president van de Orde mevrouw Godelieve Laureys en de huidige president Wim van Heugten en  enkele andere leden van het presidium.

Oranjestad Delft, A-politieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

Tot de aanwezigen behoort ook de burgemeester van Delft, de heer B.Verkerk. Tijdens zijn welkomstwoord wijst hij op het belang van de Orde als a-politieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met wereldwijd diverse afdelingen.
“ U bent gewichtiger dan u denkt. De talloze problemen van het huidige Europa vragen om meer besef van de eigen taal en cultuur. De BENELUX moet weer belangrijk worden. Zelf wil ik daar ook aan werken”, aldus de in juli 2016 vertrekkende burgemeester van Delft.

Alwin Toppenberg en burgemeester B.Verkerk. Hij noemt de Orde de hoedster van onze taal en cultuur.

Alwin Toppenberg en  B.Verkerk. De burgemeester noemt de Orde de hoedster van onze taal en cultuur. Foto Adam van Gaalen.

Oranjestad Delft: moed om uit de comfortzone stappen

Ook wijst Verkerk op de dringende vraag: ‘’Wie neemt het leiderschap op zich? Zoals Churchill destijds.  Wie toont de moed om uit de comfortzone te stappen?” Vooral deze laatste woorden raken me. Waarom zouden we altijd volgens het ons vertrouwde stramien leven?
We moeten ons niet laten verstarren door angst in een steeds meer onzekerder wordende wereld. Beter is het om de moed te vatten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, zoals nu het vestigen van de afdeling Delft van de Orde van den Prince.

De zwaarte van het curriculum vitae

De Orde van den Prince is genoemd waar Willem de Zwijger, gezien diens belangrijke rol bij het ontstaan van de Staat der Nederlanden. De dragende pijlers van de Orde zijn dan ook vriendschap (amicitia) en verdraagzaamheid (tolerantia).
Met haar vestiging en samenkomsten in de Nonnerie van Oranjestad Delft is de Orde nu historisch geworteld. Haar geestelijke vader en naamgever Willem van Oranje verhuisde in 1581 vanuit Brussel naar deze locatie, toen nog Agathaklooster geheten.
Gelegen onder de Kapittelzaal van het voormalig klooster vormt de Nonnerie de perfecte ambiance voor de installatie van deze nieuwe afdeling. Je voelt er als het ware de historie.

De Prinsenhof, hier woonde Willem van Oranje met zijn gezin

Delft, de binnentuin van Nonnerie en Prinsenkelder,  hier woonde Willem van Oranje met zijn gezin.Foto Adam vanGaalen.F

Oranjestad Delft en het geloof van Oranje

In een boeiend relaas verhaalt Alwin mijn levensloop. Als auteur schrijf ik over wat me raakt in mens en maatschappij. Vanuit een historisch cultureel besef schreef ik het boek ”Het Geloof van Oranje” met portretten geschilderd door Gustave Nouel.
Met lessen uit de geschiedenis hoop ik daarmee bij te dragen aan vrede in een wereld vol oorlog, terrorisme, en religieus fanatisme. Gezien mijn vroegere functie als economisch stafmedewerkster bij de NOS vertrouwt de Orde mij het penningmeesterschap toe.

Delft: Alwin Toppenberg geeft een impressie van mijn levensloop.

Delft: Alwin Toppenberg geeft een impressie van mijn levensloop.Foto: Adam van Gaalen.

Een met het volk van Delft

Na deze woorden dwalen mijn gedachten af naar Willem van Oranje (1533-1584). In de Prinsenhof beleefde hij zijn laatste dagen. Ondanks zijn vogelvrij verklaard zijn wandelde hij over de markt van Delft. Hij hield ervan om met de marktlui een praatje te maken.
Zoals ook koning Willem Alexander zich een toonde met het volk van de Schilderswijk na de aanslagen in Brussel. Het is steeds weer deze moed om uit de comfortzone te stappen die ik ook aantoon in mijn boek ”het geloof van Oranje”.

Diner in de Prinsenkelder van Oranjestad Delft

Na de felicitaties volgt het diner in de Prinsenhof. In de muur bevindt zich sinds 10 juli 1584 het kogelgat van het fatale schot van Balthasar Gerards op Willem van Oranje. Tijdens het diner denk ik terug aan de woorden van Bas Verkerk, burgemeester van Delft.

Delft: diner in de Prinsenkelder

Delft: diner in de Prinsenkelder. Foto: Adam van Gaalen.

Besef van de eigen cultuur is volgens Bas Verkerk het noodzakelijke tegenwicht voor de problemen binnen Europa. “De op het gedachtegoed van Willem van Oranje gebaseerde Orde van den Prince is dan ook de hoedster voor onze taal en cultuur. Ze biedt hoop en troost, ‘’ aldus Bas Verkerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *