Geraakt worden: durf je je open te stellen en hoe ga je om met verdriet?

imag2303

Ziekenpastor Marinus van den Berg hield een lezing over geraakt worden (Groenmarktkerk Haarlem, 17/9 2016) tijdens de tweede bijeenkomst van het project ”omzien naar elkaar”

Geraakt worden. Dat was op 17 september het thema van het project ‘’omzien naar elkaar’’. Eerder gaven vertrouwenspersonen uit het sociale domein op 9 september een beeld van ‘’de arme kant van Haarlem” Nu leerde pastor Marinus van den Berg de aanwezigen een nieuwe term: het onderbroken gesprek.

Geraakt worden door  de ander te ontmoeten,  Icoon Geert Husstege.

Geraakt worden door  de ander te ontmoeten,  Icoon Geert Husstege.

“Niemand leeft voor zichzelf alleen””, stelde Marianne Visser van Klaarwater in haar inleiding, “Ieder van ons stuurt God mensen op hun pad die om hulp vragen. Sta jij klaar om deze mensen met al hun gebrokenheid te omarmen zonder oordeel?’’

Geraakt worden door onbegrip

Niet zo snel, bleek uit de lezing van Marinus van den Berg. Ook niet tegenover jezelf. ‘’Dat speelt vooral bij zelfdoding. Nabestaanden voelen zich vaak schuldig. En onbegrepen door snelle en simpele reacties over zelfdoding. Zij voelen zich mee-veroordeeld.’’

Geraakt worden = jezelf ontmoeten

Tijdens haar inleiding wees Marianne er al op: “bij het helpen van mensen ontmoet je ook jezelf. Herkenbaar verdriet bij de ander kan bij jou oude wonden openscheuren.’’
In zijn lezing wees Marinus op het ‘’onderbroken gesprek’’. “Bij het willen vertellen van een verhaal komt de mens in kwestie vaak niet verder dan de eerste woorden. Al snel ziet de toehoorder bij de eerste woorden een aanknopingspunt om zijn eigen verhaal te vertellen.”

Geraakt worden en valse hoop

Ook neigen we er al snel toe om mensen of onszelf moed in te praten. “Maar door ons vast te klampen aan valse hoop blokkeer je. Door het leed onder ogen te zien, erin te berusten, kan je verder”, stelde Marianne in haar inleiding.
”Dat ervaarde ikzelf”, vertelde Marianne ”toen een voorgevoel mij 2003 vertelde dat mijn lieve man Roel nog maar een paar jaar te leven had.
Wat moest ik? Zonder hem zou ik helemaal alleen in het leven staan. Ik verdrong het. Vooral ook omdat mijn man volgens de arts gezond was.
Toch kwam deze angstig makende gedachte steeds terug. Er kwam pas rust toen ik de gedachte aanvaardde. Toen de arts drie jaar later vaststelde dat mijn man inderdaad nog maar kort te leven had, konden we dit aan omdat we erin berustten.’’

Het leed onder ogen zien

Dat ‘erin berusten” het lijden verlicht, blijkt ook uit het boek van Marinus van den Berg ‘’Lijden verlichten: op weg gaan met de ander’’ (24-11-2015). (uitgeverij Ten Have, 24-11-2015, ISBN 9789025904983, euro 19,95 ). ‘’Door het zware aan te kijken, verlicht je de last,” stelt Marinus.
Zijn boek  ‘Lijden verlichten’ bestaat uit persoonlijke inzichten en gedichten. Kerngedachte van Van den Berg is: met mensen optrekken en het lijden met hen uitzitten. Zij bepalen het tempo. Het gaat dan niet om antwoorden, maar om tijd, aandacht en empathie.

Verwerken

Marinus wees ook op het vreemde woord  ‘’verwerken’’. “Bij het verlies van je vader, moeder, partner, klinkt vaak de vraag: ‘’en heb je het al verwerkt?’’ Maar verwerken doe je vooral met afval. Maar nooit met het verdriet van mensen.”

40 jaar gebedsgroep KCV Haarlem

Na een collecte voor de Antoniusgroep in Haarlem volgde een charismatische gebedsviering onder leiding van pastoor J.Niesten ter ere van het 40-jarig bestaan van de gebedsgroep Haarlem van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.
Terwijl pastoor Niesten zelf vanachter het altaar naar voren stapte, nodigde hij de mensen uit om zoveel mogelijk naar voren te komen. Dat gaf deze bijzondere viering een sfeer van betrokken zijn met elkaar. Vooral ook omdat pastoor Niesten tijdens zijn preek vanuit eigen ervaring met rouw en ziekte sprak over de betekenis van betrokkenheid. En vooral ook om de kracht in jezelf.

Pastoor Niesten tijdens zijn preek over '''geraakt worden'' op 17 september in de Groenmarktkerk van Haarlem.

Pastoor Niesten tijdens zijn preek over ”’geraakt worden” op 17 september in de Groenmarktkerk van Haarlem.

Zo’n 60 mensen bezochten deze middag en de collecte voor de Antoniusgroep bracht 118,80 euro op. De slotdag van de maand van barmhartigheid stond in het teken van betrokkenheid.  Ook deze middag vond plaats in de Groenmarktkerk van Haarlem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *