500 jaar Reformatie inspireerde schrijfster tot ”Het geloof van Oranje”

cover Het Geloof van Oranje

500 jaar Reformatie: cover Het Geloof van Oranje

500 jaar reformatie. Wat betekende dat voor de ontwikkellng van Nederland? Dat lezen we in  dit boek. Wat was de invloed op het persoonlijk geloofsleven van de vorsten  van Oranje? Dat ontdekken we in de 15 levenverhalen van  ”Het geloof van Oranje: Vrijheid, Verbondenheid, Tolerantie”‘. Vanaf Juliana van Stolberg, moeder van Willem van Oranje, tot en met Willem-Alexander.   

"Geweten,

500 jaar reformatie. Soms word je zomaar geraakt door iets. Een woord, een gebaar, een beeld. Het laat je niet los. Je wilt er iets mee doen. Bij mij gebeurde dat bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Die twee vingers waarmee hij God zwoer om zijn functie trouw te vervullen. Gedurende vijf eeuwen reformatie zagen Oranje-vorsten hun taak als een ‘Vocation Divine’, maar wat betekende die roeping Gods?

500 jaar reformatie en de oecumenische gedachte van de Oranjes

Tijdens mijn jarenlang onderzoek keek ik ook naar de oecumenische gedachte tijdens 500 jaar reformatie. Zo gold voor Willem van Oranje (1533-1584) geloofsvrijheid als het hoogste goed. Bij hem stonden niet de regels van de kerkleer voorop, maar het geloof in die ene God die alle mensen lief heeft.

500 jaar Reformatie en koningin Wilhelmina

Zoals koningin Wihelmina stelde: “Als Nederland open had gestaan voor zijn oecumenische gedachte, dan was het de eeuwenlange vijandschap tussen rooms-katholieken en protestanten bespaard gebleven. Maar hij was te vroeg, zoals onze familie vaak te vroeg was.” Voorbeelden hiervan zijn:
• De Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dietz (1560-1620) legde de basis voor een ontluikende oecumenisch kerkgang: hij stelde in 1617 voor in de kerk ruimte in te delen voor contraremonstranten en remonstranten. De verdraagzaamheid was helaas ver te zoeken. Tussen hen heerste van 1609-1621 een 12 jarige godsdienstoorlog. Deze werd beslecht tijdens de Synode van Dordrecht, de geboortegrond van de Statenbijbel.

500 jaar Reformatie: Koningin Wilhelmina en de oecumene

• Koningin Wilhelmina (1880-1962) was een groot voorstandster van de oecumenische gedachte. Bij het opvoeden van haar dochtertje Juliana wees ze op de gelijkwaardigheid van alle godsdiensten ondanks hun verschillen. Zoals ze steeds stelde: ”Gelovigen dienen niet te twisten over de verschillende inzichten, maar streven naar eenheid.”
• Koningin Juliana (1911-2004) toonde interesse voor de Wereldraad van Kerken en de oecumene in eigen land. In de 60er jaren viel de Christelijke kerk uiteen in een behoudend en een maatschappelijk blok.  Door de leer aan te vullen met de eigen visie verdwijnen bijna geheel de leerverschillen tussen hervormden en gereformeerden, katholieken en andere geloven.

st Franciscus

• Ook koningin Beatrix (1938) toont zich een voorstandster van oecumene.  In haar kersttoespraak van 1986 wees  koningin Beatrix op st Franciscus. Volgens het aan hem toegeschreven ”gebed om vrede” begint vrede bij jezelf. Regel voor regel vergelijk ik dit gebed van deze katholieke heilige met woorden uit de kersttoespraken van de hervormde vorstin.
• Koning Willem-Alexander (1967); Als protestantse koning getrouwd met de katholieke koningin Máxima ziet hij het als zijn belangrijkste taak te zien om mensen met elkaar te verbinden.

Koning Willem-Alexander

Tijdens zijn inhuldiging (30 april 2013) sprak hij:  “Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenig. Ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Zo kan ik als Koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en hun overheid verstevigen, de democratie onderhouden en het algemeen belang dienen. ”

500 jaar reformatie en het geloof van Oranje, Gustave Nouel

Koning Wilem-Alexander en Koningin Maxima onder het toeziend oog van prinses Beatrix.  Een van de 15 door Gustave Nouel geschilderde portretten in ”het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie”.

Verbondenheid ook met Overzeese Gebiedsdelen

Alfonso Boekhoudt schreef als gevolmachtigde minister van Aruba het voorwoord. De Arubaanse kunstenaar Gustave Nouel schilderde voor het boek vijftien portretten.

De heer A.Boekhout en Marianne Visser van Klaarwater

het geloof van Oranje.heeft een voorwoord van de heer Alfonso Boekhoudt, gevolmachtigde minister van Aruba. Op deze foto toont Marianne Visser van Klaarwater hem  haar werk.

Een woord van dank

Een woord van dank voor hun steun en advies bij is op zijn plaats voor:
– ds Carel Ter Linden; als hofpredikant van het Koninklijk Huis  zegende hij het huwelijk in van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima (2-2-2002).
–  de heer Maarten den Admirant. Hij is auteur van Hofpredikers van Oranje, (Aspekt, 2006) en De Oranjes in Hogere Sferen  (Pearson Lifestyle, 2007).
– de heer Jan P.Thijsse, directeur van het Oranjemuseum in Buren.
– Eric Forget te Frankrijk, neef van ds G.Y.P.A.B. Forget, hofpredikant van Koningin Wilhelmina.

Wist je dat?

Wist je dat Geert van Dartel van oecumene.nl een lovende  recensie schreef?

Eén gedachte op “500 jaar Reformatie inspireerde schrijfster tot ”Het geloof van Oranje”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *