Prins Claus Fonds wijst op doelbewuste vernielzucht van Iraakse cultuur

Prins Claus Fonds helpt Irak. Foto: . Nebi Yunus, Rijksmuseum van Oudheden, ''Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk, t/m 25 maart 2018

Prins Claus Fonds helpt Irak. Foto: . Nebi Yunus, Rijksmuseum van Oudheden, ”Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk, t/m 25 maart 2018

Door hun erfgoed te vernietigen trof IS het Iraakse volk in hart en ziel. Hoe mooi het was toont de expositie ‘’Niniveh: hoofdstad van een wereldrijk’’. Deze is t/m 25 maart 2018 te zien in het Museum van Oudheden te Leiden. Intussen streeft het Prins ClausFonds naar herstel waar mogelijk.

''Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk'' Rijkmuseum van Oudheden. De expositie staat onder patronage van Unesco en het Prins Claus Fonds. Zij zien cultuur als spiegel van de mensheid.

”Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk” Rijkmuseum van Oudheden. De expositie staat onder patronage van Unesco en het Prins Claus Fonds. Zij zien cultuur als spiegel van de mensheid.

Op een foto loopt een vrouw met twee kinderen langs een bruin bouwwerk. Waar ze heen gaat, weet ik niet. In haar handen draagt ze een schaal. Wat er in zit weet ik niet. Volgens de gids loopt ze voorbij Nebi Yunus. In dit 14e eeuwse klooster bevindt zich de tombe van de profeet Jonas. Verhalen over Jonas en de grote vis staan beschreven in Koran, de Thora en de Bijbel.

Prins Claus Fonds wijst op doelbewuste vernielzucht van Nebi Yunus

Nog loopt de vrouw ongestoord langs Nebi Yunus. Zoals ook haar voorvaderen langs dit monument liepen. Nog ligt Nebi Yunus er op de foto onverstoorbaar bij. Nog voelt de vrouw zich veilig. Evenals haar voorvaderen is ze trots op Nebi Yunus. Het wijst evenals de stadspoorten met zijn gevleugelde stieren, reliëfs en ruïnes op Irak als bakermat van de beschaving.
Prins Claus Fonds wijst op doelbewuste vernielzucht
Op 10 juli 2014 blaast IS de Nebi Yunus op. De reliëfs van de paleiszaal van de Assyrische koning Sennacherib (704-681 v.Chr) volgen. En in 2015 ook drieduizend  jaar oude gevleugelde stieren.
Volgens het Prins Claus Fonds gaat het hier niet om lukraak vandalisme, Het vernielen gebeurt met een vooropgezet plan. Doelbewust om eeuwenoude geschiedenissen en uniek uitingen van cultuur uit te wissen.

Lamassus,,''Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk'', Rijksmuseum van Oudheden t/m 25 maart 2018

Lamassus,,”Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk”, Rijksmuseum van Oudheden t/m 25 maart 2018

Niniveh: hoofdstad van een wereldrijk

Dat gaat niet lukken, Het erfgoed van Irak raakte wereldwijd verspreid over diverse musea. Zo staan twee originelen van de gevleugelde stieren (lamassus) in het British Museum. De replica daarvan staan te pronken in de expositie ‘’Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk’’.
De lamassus staan aan beide zijde van de reconstructie van de paleiszaal van koning Sennacherib. In een 3D reconstructie lees ik als in een stripverhaal over de heldendaden van deze koning.

Prins Claus Fonds. Reconstructie van de kleuren op Assyrisch reliëf Illustratie: Rijksmuseum van Oudheden, Lucas Petit Tentoonstelling 'Nineveh' | 20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018

Reconstructie van de kleuren op Assyrisch reliëf
Illustratie: Rijksmuseum van Oudheden, Lucas Petit
Tentoonstelling ‘Nineveh’ | 20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018.

Prins Clausfonds maakt zich sterk voor behoud van cultuur

Maar toch….hervindt het Iraakse volk ooit nog zijn aan de cultuur ontleende identiteit? Deze vraagt doemt op bij het lezen van citaat van prins Claus von Amsberg. (1926-2002). Als geestelijk vader van het Prins Claus Fonds zei hij: ‘’Doorslaggevend is het toenemende besef dat ontwikkeling en vooruitgang alleen door de mensen zelf kan worden voortgebracht, in een omgeving waarin respect bestaat voor de eigen cultuur, de eigen taal en de eigen leefwijze. Zonder eerbied en vertrouwen in de eigen cultuur en tradities is de vooruitgang moeilijk te verwezenlijken’.

The Cultural Emergency Response (CER) van het Prins Claus Fonds

In 2003 nam het Prins Claus Fonds het initiatief tot het oprichten van The Cultural Emergency Response (CER). Aanlelding gaven de vernielingen en plunderingen in het Nationaal Archeologisch Museum van Bagdad. .
Als haar missie ziet CER is het verlenen van ‘eerste hulp’ aan cultureel erfgoed dat is beschadigd of vernietigd door een ramp veroorzaakt door mens of natuur. Deze culturele noodhulp ziet ze als een integraal onderdeel van humanitaire noodhulpverlening.

Prins Claus Fonds en Irak

In Irak pakken de bewoners de draad van het leven toch weer op. De schade is echter groot. Niet alleen in mensen en materie maar vooral ook in haar eeuwenoude cultuur.
Het Prins Claus Fonds laat hen niet in de steek. Ze is via haar programma CER nauw betrokken bij het herstel van erfgoed en culturele instellingen in Mosul, Niniveh en elders ter wereld. Hoe mooi het was toont de expositie ‘’Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk’’ in het Rijksmuseum van Oudheden.

Prins Claus, geestelijk vader Prins Claus Fonds

Prins Claus, geestelijk vader Prins Claus Fonds

Tips van cultuurblogger.nl

Gelijktijdig met de expositie ‘’Niniveh, hoofdstad van een wereldrijk’’ toont het Rijksmuseum van Oudheden ook twee andere exposities:
• Fascinatie voor Persepolis; Gelegen in het zuiden van Iran was Perspolis ‘’de stad van de Perzen’’. Trekpleister voor Europeanen waren de ruïnes van het paleiscomplex (5e eeuw voor Christus-330 voor Christus). Persoonlijke reisverslagen, correspondentie, foto’s en tekeningen.
• Along the road to Niniveh; monumentale schilderijen en objecten van de Iraakse kunstenaar Qassim Alsaedy (Bagdad, 1949). Met zijn driedimensionale werk verwijst hij naar de reliëfs in de vaak duizenden jaren oude tempels van zijn vaderland Irak.
• Nog in 2010 was Syrië gastland van de Vakantiebeurs in Utrecht, Ik werd uitgenodigd door de minister van Toerisme om zijn land te bezoeken. Ik zou in september gaan, maar het kwam er niet van. Even later brak de oorlog uit, Anderen bleven wel gaan.

Wist je dat?

Wist je dat Het Prins Claus Fonds in Irak beschikt over een ‘’ambulancedienst voor cultuur’?. Deze hulpdienst is uiterst belangrijk, meent Lucas Petit, conservator van de expositie. ‘’De wederopbouw van een stad als Mosul heeft daarbij veel baat. Cultureel erfgoed gaat over identiteit en erkenning. Het is belangrijk dat wordt geholpen dit te behouden. Als Rijksmuseum van Oudheden vinden we dat we deze stad (Niniveh) aan de wereld moeten tonen.’’ De Unesco onderstreepte deze woorden door de expositie onder haar patronage te stellen.

Het huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus was zeer gelukkig. Máxima neemt de woorden van haar schoonvader nog steeds serieus. De favoriete couturier van Maxima is Jean Taminiau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *