Viering 500 jaar Reformatie 31 oktober 2017 Domkerk van Utrecht

Viering 500 jaar Refomatie, Domkerk Utrecht 31 oktober 2017, rechts koning Willem-Alexander, links vooraan Sijbrand Buma (CDA), Gert-Jan Seegers (christenunie)

Viering 500 jaar Reformatie, Domkerk Utrecht 31 oktober 2017, rechts koning Willem-Alexander, links vooraan Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (Christen Unie).  Hermine Deurloo speelt op de mondharmonica ”Ein fester Burg”. 

In aanwezigheid van Zijne Majesteit koning Willem Alexander herdacht de Protestantse Kerk op 31 oktober 2017 vijfhonderd jaar Reformatie, Dankzij mijn boek ‘’het geloof van Oranje’’ behoorde ik tot de 375 genodigden. Gewezen werd vooral op eenheid onder christenen.

Lutherjaar, monument Luther. Foto: Historizon.

Op 31 oktober 1517 sloeg Luther zijn 95 stellingen en opende daarmee de Reformatie.

Op mijn toegangsbewijs stond: stoelnummer rij 1 plaats 2. Het leek er even op dat ik helemaal vooraan kwam te zitten. Maar zoals we lezen in Lucas 13:30 zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Ik zat niet vooraan maar achteraan pal naast het koor.

Viering 500 jaar Reformatie: Batzorgel bespeeld door Sietze de Vries

Tussen de mensen door zag ik helaas slechts een glimp van onze koning. Ook zag ik met Gert-Jan Seegers (Christen Unie), Sybrand Buma (CDA), Mgr Wim Eijk en Mgr de Korte  (bisschop van Groningen).
Toen zette het grote Batz-orgel (16e eeuw) in met als organist Sietze de Vries. Mijn gevoel van spijt wegen het slechte zicht maakte plaats voor een gevoel van alleen maar genieten.

Het Batz-orgel, gefotografeerd vanuit een nis in de Domkerk van Utrecht

Het Batz-orgel, gefotografeerd vanuit een nis in de Domkerk van Utrecht

 

Viering 500 jaar Reformatie; gezamenlijke gezangen

En genieten deed ik. Zowel van de door 750 mensen gezamenlijk gezongen gezangen. Zoals het openingsgezang ‘’de vreugde voert ons naar dit huis.’’ Voor mij was dit even de domkerk (1254-1520) gebouwd boven een Romeins castellum (ca 43 na Chr.)
Vooral om de vreugde gevoed door de liefde van God waren we hier bijeen. Met als kern van de Reformatie de woorden ‘’God ziet ons.’’ Gehoor gevende aan het appel van Jezus Christus treedt de protestantse kerk van Nederland alle mensen op aarde barmhartig en met liefde tegemoet. Samen met geloven van andere gezindten.

Sonante Vocale en Barokorkest ‘’Orchestra van Wassenaer’’

Vooral genoot ik ook van het koor Sonante Vocale en het Barokorest ‘’Orchestra van Wassenaar’’. Volgens dirigent Patrick Pranger is zingen een fysieke kunst. ‘’Een gave van God, die de stem vormt en oefent.
Wat is mooier dan onze gaven te besteden in dienst van Hem Die ze ons gaf? De Bijbelse boodschap heeft kracht. Muziek kan de kracht van die boodschap versterken. Beroemde componisten hebben dat begrepen. Hun muziek is nog steeds actueel, evenals het Woord van God.”

Viering 500 jaar Reformatie, Sonante Vocale en Barokorkest "Orchestra van Wasenaar''

Viering 500 jaar Reformatie, Sonante Vocale en Barokorkest “Orchestra van Wasenaar” (Foto: protestantse kerk)

Viering 500 jaar Reformatie: declamaties

Tijdens de Viering 500 jaar Reformatie luisterde ik aandachtig naar de declamaties. Ze schetsten een beeld van christelijk Nederland vanaf de komst van Willibrord tot onze inzet voor de huidige maatschappij,
Willibrord voelde zich geroepen om het Woord Gods te verkondigen. Zoals we hoorden tijdens de declamatie. ‘’Vanaf die tijd hebben er mensen in ons land naar dat woord geluisterd en dat als goed nieuws, als ‘’evangelie’’ aanvaard.’’

Viering 500 jaar Reformatie wijst op samen Christen zijn

‘’Als rooms-katholieken hebben we inmiddels ontdekt
dat we het belangrijkste met elkaar delen
het geloof in God als Vader, Zoon en Geest,
Door dit gedeelde geloof is er eenheid,
wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in het geloof in Christus,
die eenheid steeds dieper zal worden,
We zien uit naar de dag dat we een verenigde kerk zijn’’
, luidde de declamatie.

Marianne Visser van Klaarwater: Het Geloof van Oranje: eenheid, verbondenheid, tolerantie''

Marianne Visser van Klaarwater: Het Geloof van Oranje: vrijheid,  verbondenheid, tolerantie”

Viering 500 jaar Reformatie: A capella zanggroep Voices of Worship

Na het officiële gedeelte klonk in de stilte van de Domkerk de prachtige stemmen van A capella zangroep Voices of Worship.  Ze zongen “amazing grace”. Eerst heel zachtjes maar steeds meer in crescendo in een opvoerend ritme.  Het ontroerde me. Het voerde me mee naar de einddeclamatie van de Viering 500 jaar Reformatie.

Einddeclamatie Viering 500 jaar Reformatie

“Als christenen weten we van het goede,
het ware en het schone in onze cultuur.
Er is veel om dankbaar voor te zijn
en veel om ons voor in te zetten.
Het Evangelie van Jezus Christus verplicht ons
solidair te zijn met mensen die ’’belast en beladen’’ zijn,
dichtbij en ver weg.
Dat doen we waar mogelijk samen met anderen.
Ook in het zoeken naar rechtvaardigheid,
vrede en heelheid van de schepping
weten we van bondgenoten die voor dezelfde zaak staan.”

https://www.youtube.com/watch?v=CCnXVlyM1sQ

 

Viering 500 jaar Reformatie: was vooral ook een getuigenis van oecumene. Op de foto: Mgr Eik in gesprek met Joodse geestelijken.

Viering 500 jaar Reformatie: was vooral ook een getuigenis van oecumene. Op de foto: Mgr G. de Korte (bisschop van Groningen) in gesprek met opperrabbijn Jacobs (foto: protestantse kerk).

Aan Viering 500 jaar Reformatie deden o.a. mee:

•  Sietze van de Vries: concertorganist en kerkmusicus. Organist van de Martinikerk in Groningen.
Hermine Deurloo, jazz musicus. Zij speelde mondharmonica.  Haar improvisatie van “Ein fester Burg’’ “naar een arrangement van Reyer Zwart gaf me een gevoel van kracht gevoed door Gods liefde. www.herminedeurloo.com
Sonate Vocale; een reformatorische oratoriumvereniging onder leiding van Patrick Pranger.
A Capella Zanggroep Voices of Worship. Voices of Worship is een A Capella/close harmony zanggroep van Christelijke liederen uit Haarlem..
• Als gast van de Protestantse Kerk in Nederland  woonde ik de viering bij dankzij mijn boek ‘’het geloof van Oranje’’ (Den Haag, U2pi, 2015).
• Geert van Dartel schreef een recensie over ‘’het geloof van Oranje’’.

Wist je dat?

Wist je dat de declamatie voor de Viering 500 jaar Reformatie werd opgesteld door het ‘’Rome-Reformatie overleg?’’ Dit bestaat uit vertegenwoordigers van:
• de Protestantse Kerk in Nederland.
• de Rooms-katholieke kerk.
• de Oud-katholieke Kerk
• de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
De declamatie is tijdens de Viering 500 jaar Reformatie voorgelezen door dr Elsbeth Grűteke.

Kijk voor meer informatie over de Protestantse kerk op hun website.

2 gedachten over “Viering 500 jaar Reformatie 31 oktober 2017 Domkerk van Utrecht

  1. W. Kalden

    Een belangrijke gebeurtenis toen. Die nog steeds doorwerkt in onze maatschappij.
    Tot en met in ons nieuwe kabinet toe.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *