Burgemeester Jos Wienen buigt niet voor terreur criminele organisaties

Burgemeester Jos Wienen, 14 oktober 2018, zelf aanwezig tijdens massale steunbetoging
Burgemeester Jos Wienen, 14 oktober 2018, zelf aanwezig tijdens massale steunbetoging

Burgemeester Jos Wienen (1960) laat zich niet afschrikken. Op zondag 13 oktober 2018 nam hij zelf het woord op het bordes van het stadhuis tijdens een steundemonstratie van tweeduizend Haarlemmers.

Zware bewaking voor burgemeester Jos Wienen
Zware bewaking voor burgemeester Jos Wienen

Haarlem, 13 oktober. Voor het stadhuis staan in het zwart geklede politie mannen. Onbeweeglijk omklemmen hun handen een geweer. Ze staan klaar om te schieten. Slechts hun ogen bewegen.Van links naar rechts. De terrassen zitten vol. Vlak voor het bordes van het gemeentehuis zit een dame alleen aan tafel.

Jos Wienen bedreigd

Berndt Schneiders, tijdens zijn burgemeesterschap van Haarlem ( 2006-2016) staken criminelen zijn auto in brand
Berndt Schneiders, tijdens zijn burgemeesterschap van Haarlem ( 2006-2016) staken criminelen zijn auto in brand

‘‘Mogen we bij u komen zitten?’’ vraag ik. ‘’Natuurlijk,’’ antwoordt ze. Ik ben toch maar alleen.’’
Ze komt uit Bloemendaal. ‘’Wat is er aan de hand?’’ wil ze weten.
Ik vertel haar over onze burgemeester Jos Wienen. ‘’Hij wordt bedreigd. Waarschijnlijk om zijn snoeiharde beleid tegen de georganiseerde misdaad. In Haarlem sloot hij een illegaal gokhuis en eerder een clubhuis van de Hells Angels. Hoewel, deze laatste enige betrokkenheid ontkenden.
Nu moet burgemeester Jos Wienen zelfs onderduiken.’’
Stilletjes neemt de dame een slokje van haar witte wijn. ‘’Ik wist hier niets vanaf. Nu word ik wel een beetje bang,’’ zegt ze benepen. Zelf denk ik aan de mensen op het terras in Parijs. Meedogenloos knalde een terrorist ze neer. In gedachten zie ik de truc in Nice. De vrachtwagen walste mensen plat. Pleinen en straten kleurden rood van het bloed.
‘’Iemand zou nu maar een drone kunnen afschieten’’, merkt een voorbijganger op. Ergens achteraan het plein ronkt een motor. Er kan zomaar iets gebeuren. Massaal is de pers aanwezig. Van ANP tot en met Haarlem 105 en verder alle te bedenken media.

Jos Wienen staat er niet alleen voor

De klok van de Grote Bavo slaat vier uur. Alain Timmers, initiatiefnemer van deze bijeenkomst, neemt het woord. ‘’Vier dagen geleden bekokstoofden we met zijn vieren het plan voor deze steundemonstratie voor burgemeester Jos Wienen. Nu staat en zit het hele plein vol. Jos Wienen u staat er niet alleen voor.’’
Op een van de spandoeken lees ik de tekst: ‘’Foei’’. Op een ander staat: ‘’Moed overwint geweld.’’ Stadsdichteres Willemien Spook leest een gedicht voor.

Stadsdichteres Willemien Spook

Iemand krast over het schoolbord
heeft de lichten uitgedaan
de stad is een ver land geworden
waar de tijd lijkt stil te staan

schutters staan weer aan de poorten
maar niet van de hand van Hals
mitrailleurs en zonnebrillen
alles wat we écht niet willen

iedereen die er voorbij gaat
schudt het hoofd en denkt aan hem
een rivier van medeleven
geeft de stad een warme stem

dat het licht weer snel mag schijnen
voor de mensen van het Stadhuis
niemand bang meer, niemand boos
onze Jos weer veilig thuis
(Willemien Spook, stadsdichteres Haarlem)

Willemien Spook leest haar gedicht tijdens bijeenkomst voor burgemeester Jos Wienen
Willemien Spook leest haar gedicht tijdens bijeenkomst voor burgemeester Jos Wienen

Stadsdominee Tom de Haan

Stadsdominee Tom de Haan noemt de burgemeester een trouwe kerkganger van de Grote Bavo. Tom wijst erop dat we door dit samenzijn ons geloof in recht en rechtvaardigheid hooghouden. ‘’En we kunnen dat doen, doordat Jos Wienen datzelfde geloof persoonlijk als burgemeester namens ons hoog aan het houden is. Ten koste van zijn eigen vrijheid en veiligheid en dat van zijn gezin.
Zolang wij het niet verleren om de straat op te gaan en elkaar eensgezind op te zoeken als de kwetsbare vrede bedreigd wordt. Zolang houden we samen de hoop en het geloof levend op een stad waarin het voor iedereen goed en veilig moet zijn. Op een stad van liefde.’’
Zelf zag ik de burgemeester in de kathedrale basiliek Sint Bavo tijdens de afscheidsviering van diaken Eric Fennis en de inzegening van pastoor Bart Putter en kapelaan Joris van Voorst tot Voorst. Warm betrokken toonde hij zich bij de 175e verjaardag van de sint Josephkerk.
Tijdens een oecumenische viering in 2017 legde hij een getuigenis af van zijn geloof. Ik leerde burgemeester Jos Wienen kennen als een hartelijk, warm betrokken en wijs bestuurder.

Stadsdominee Tom de Haan noemt burgemeester Jos Wienen een trouwe kerkganger van de Grote Bavo
Stadsdominee Tom de Haan noemt burgemeester Jos Wienen een trouwe kerkganger van de Grote Bavo

Jos Wienen: een strijdbaar mens

Nu leer ik burgemeester Jos Wienen kennen als een strijdbaar mens. Hij deinst niet terug voor de harde criminaliteit. Ondanks het bedreigd zijn zwom hij in enkel een zwembroek mee voor het KWF. Hij houdt van zijn stad. Wij houden van hem in het wankel evenwicht van de door misdaad bedreigde democratie.
Eerder deze dag luisterde ik naar WNL op zondag. Ex-wethouder in Amsterdam Fritsz Hufnagel stelde: ‘’Voor een democratie is het essentieel dat politici en journalisten hun werk kunnen doen. Anders wordt de democratie bedreigd.’’

Burgemeester Jos Wienen en minister Ollongren

Nu luister ik naar de woorden van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en kamerleden Leijten (SP) en Van Haga (VVD). ‘’Handen af van Jos Wienen. Wie aan onze burgemeester komt, komt aan ons,’’, zegt Ollongren. Dat een burgemeester moet onderduiken is in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar.’’ We klappen massaal in onze handen.
Ergens achteraan het plein zwelt het geluid van een radio aan. Ollongren zegt: ,,Als je het ergens niet mee eens bent kun je naar de rechter stappen, maar je mag nooit, maar dan ook nooit bedreigen of intimideren.”

Minister Ollongren: ''Handen af van onze burgemeester Jos Wienen''
Minister Ollongren: ”Handen af van onze burgemeester Jos Wienen”

Burgemeester Jos Wienen houdt een speech

Iemand deelt een pamflet uit met de woorden: ‘’Beste Burgemeester. Haarlem staat achter u.’’ De deuren gaan open. Burgemeester Jos Wienen stapt het bordes op. Kalm staat hij daar. Een held. Hij durft zich te laten zien. Ons toe te spreken.
Ik krijg een brok in mijn keel. Woede welt in me op om de lafaards die deze man bedreigen. Zij houden zich schuil. Durven zich niet te laten zien. Die lef heeft onze burgemeester Jos Wienen wel. Luid applaus breekt los als een vulkaan vol emoties.
Burgemeester Jos Wienen noemt onze massale opkomst dapper. En maakt een grapje: ‘’In de pers staat dat ik ben ondergedoken. Zelf voel ik dat eigenlijk een beetje anders. Ik ben liever een opduikende burgemeester dan een onderduikende. Ik ben trots op ons mooie Haarlem en de Haarlemmers.’’
De massale opkomst noemt hij hartverwarmend. ‘’Dat geeft de burger, in dit geval de burgemeester, moed.’’

Burgemeester Jos Wienen en Freddie Kuipers

Tot slot zingt Freddie Kuiers met alle mensen het lied ‘’Haarlem, wat ben je mooi’.
Haarlem wat ben je mooi
Haarlem wat ben je prachtig
stad en een dorpje tegelijk
Ook al rimpelt het Spaarne
De stroom roert zich krachtig
Langs Droste en Scheepmakersdijk

Burgemeester Jos Wienen krijgt een aubade van Fredie Kuiper en haar team
Burgemeester Jos Wienen krijgt een aubade van Fredie Kuiper en haar team

Ferme uitspraken van burgemeester Jos Wienen

● Ontregelen samenleving door criminelen moet stoppen (Haarlems Dagblad 2 mei 2018);
● Het is kwalijk om te constateren dat in onze open en democratische samenleving deze beveiligingsmaatregelen op dit moment zo zichtbaar nodig zijn. (4 oktober 2018);
● Er zit een openbaar bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat zal ik ook gewoon doen. Maar ook als die openbaar bestuurder weg is, dan is er een ander openbaar bestuurder en die zal ook beleid voeren en de wet handhaven. Dus het heeft geen zin om via bedreigingen en intimidatie je zin te krijgen, want dat gaat niet
gebeuren. (NOS 12 oktober 2018).

Wist je dat?

Wist je dat Jos Wienen op 21 september 2016 benoemd werd tot burgemeester van Haarlem. Vanuit deze functie is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor het RIEC Noord Holland, exclusief het Gooi en Amsterdam? Dat is een georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde criminaliteit. In2017 was ze betrokken bij het in beslag nemen van zes miljoen euro aan crimineel vermogen. Dat is zes keer zoveel als in 2016.

Burgemeester Jos Wienen: ''Jullie massale opkomst geef de burger, in dit geval de burgemeester, moed''
Burgemeester Jos Wienen: ”Jullie massale opkomst geef de burger, in dit geval de burgemeester, moed”

Zelf woon ik sinds 1 maart 2008 in  Haarlem. Kort na mijn aankomst in deze voor mij  onbekende stad overleed mijn man Roel Visser (1946-2008). Hoewel ik nu alleen in de wereld stond, voelde en voel ik mij in Haarlem veilig. Haarlem is een gezellige stad en een feest om er te wonen dankzij burgemeesters Berndt Schneiders (2006-2016) en Jos Wienen (2016) en andere bestuurders met een hart voor mens en stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *