Burgemeester Gregor Rensen: ‘Ik wil mensen hoop bieden’

Burgemeester Gregor Rensen heeft als burgervader van Brielle volop te maken met die verruwende en minder positief gestemde samenleving. ‘Ik probeer als reactie daarop altijd uit te blijven gaan van een positieve houding en opvatting. Het glas is altijd halfvol, ook al ben ik soms best wel pessimistisch over de wijze waarop de samenleving zich ontwikkeld heeft,’ zegt hij.

Uitreiking diploma’s aan jonge cyber-agents die helpen om te voorkomen dat oudere slachtoffer worden van internetcriminaliteit
Uitreiking diploma’s aan jonge cyber-agents die helpen om te voorkomen dat oudere slachtoffer worden van internetcriminaliteit

Burgemeester Gregor Rensen ontmoette ik voor het eerst in 2018 tijdens een Hollandia Netwerkbijeenkomst van Stichting Promotie Recreatie En Toerisme. Hij was toen vier jaar burgemeester van Brielle.
Al snel nodigde hij mij uit om een reportage te maken over zijn stad. Enthousiast leidde hij mijn man Peter en mij rond. Vooral zijn sterke betrokkenheid met Brielle en haar bewoners vielen mij daarbij op. Nu wil ik vooral weten: wat beweegt deze bevlogen burgervader.   

Gregor Rensen en zijn strijd tegen onrechtvaardigheid

Wat beweegt u? vraag ik.
Sinds mijn tienerjaren voel ik een sterke aandrang om iets te doen aan de onrechtvaardigheid in de wereld. Zoals de ongelijkheid in Nederland.
Gevraagd naar voorbeelden somt hij op:
● Ongelijkheid in Nederland als het gaat om rijk en arm;
● Ongelijkheid als het gaat om de toegang tot de democratie;
● Het kunnen participeren in de samenleving voor alle groepen op gelijkwaardige basis als het gaat om toegang tot onderwijs, stage en werk.

Gregor Rensen: iedereen moet dezelfde kansen krijgen

Volgens Rensen moet iedereen dezelfde kansen krijgen. ‘Ook mensen met een arbeidsbeperking of met een lichamelijk handicap. Of mensen met een migratie-achtergrond. Ook zij moeten volop kunnen meedoen aan de samenleving.’
Zijn woorden raken me. Zelf was ik in de jaren 80 actief betrokken bij actiegroepen die geloofden in een betere wereld. Van het opzetten van Wereldwinkel Weesp en de Vredesbeweging tot vrijwilligerswerk in de Schilderswijk voor de Vierde Wereldbeweging, een internationale solidariteitsbeweging met de allerarmsten van de maatschappij.

Ander leven, Roel en ik vrijwilligerscursus NIVON
Samen met Roel en anderen vergaderen in 1983; helemaal vooraan Marianne Visser van Klaarwater

Burgemeester Rensen over toen en nu

Samen stonden Roel en ik samen met andere wereldverbeteraars op het Binnenhof om mensen bewust te maken van de verschillen tussen rijk en arm. Sinds de jaren ’90 schrijf ik over wat me raakt in mens en maatschappij. Nu vraag ik me soms af of onze acties van toen wel zin hadden.
Gregor Rensen? ’De tegenstellingen en ongelijkheid tussen verschillende groepen in Nederland zijn zeker niet weg Misschien zijn ze zelfs hier en daar nog wel verscherpt geworden in de laatste 20 jaar.
In de jaren ’70 ben ik volwassen geworden. Toen brachten idealisme en geloof in een betere wereld een enorme positieve energie in de politiek en in de samenleving met zich mee. Ik voelde me daartoe aangetrokken. De actiegroepen die toen ontstonden, zetten zich in voor een betere wereld. In vergelijking met toen is er nu vooral sprake van verzet en uitingen van onvrede en verbittering.

Burgemeester Gregor Rensen over: ‘Zorgelijke ontwikkelingen’

Volgens Rensen ligt de oorzaak voor onvrede en verbittering vooral in de vergaande individualisering, zoals:
● De afgenomen solidariteit als inrichtingsprincipe van ons maatschappelijk systeem;
● De terugtrekkende overheid die door privatisering en opsplitsing van belangrijke publieke taken aan gezag heeft ingeboet;
● De toegenomen welvaart, waarvan een relatief grote groep echter niet of nauwelijks heeft geprofiteerd in tegenstelling tot de hogere inkomensgroepen;
● De enorme afhankelijkheid van multinationale bedrijven die door niemand nog gecontroleerd lijken te kunnen worden, etc.
Allemaal stuk voor stuk zorgelijke ontwikkelingen. Over de wereldwijde ongelijkheid heb ik het dan nog niet eens.’

Burgemeester Gregor Rensen is trots op zijn vrouw Margit van der Steen die een Koninklijke onderscheiding kreeg voor haar inzet
Burgemeester Gregor Rensen is trots op zijn vrouw Margit van der Steen die een Koninklijke onderscheiding kreeg voor haar inzet

Optimisme en positivisme:

Hoe gaat u daarmee om, hoe helpt u mensen verder op weg?
Rensen: ‘Ondanks alles blijven optimisme en positivisme een noodzakelijke basishouding voor een burgemeester. Ik ben er immers om mensen hoop te bieden, om soms de politiek de weg te wijzen en ook om lichtpunten en vergezichten voor te houden voor als we vertwijfeld en onzeker dreigen te raken.  
Dat is niet alleen een materiële taak, maar vooral een morele taak. Wat dat betreft is de hedendaagse burgemeester ook dominee en pastoor tegelijk. Maar ook een helpende hand voor mensen die in de klem zitten en als laatste hoop aankloppen bij de burgemeester. Ik merk aan de reacties dat mensen dat enorm belangrijk vinden en ook waarderen.
Als burgemeester van een kleine gemeenten hoor en zie ik gelukkig nog heel veel van wat er gaande is in de gemeenschap. Per 1 januari 2023 vormt Brielle een plaats binnen de fusiegemeente Voorne aan Zee .Ook daar moeten vooral die materiële en morele taken van de overheid absoluut goed worden georganiseerd en gewaarborgd
.’

Gregor Rensen en bruisende plannen

Van rechtswege stopt op 1 januari 1923 uw burgemeesterschap. Wat doe dat met u?
Rensen: ‘Met het eind van het burgemeesterschap in zicht vraag ik mij de laatste tijd vaker af hoe ik de periode na mijn burgemeesterschap zal doorbrengen.
Aan de ene kant vind ik het vreselijk om te moeten stoppen met wat toch een prachtige functie is. Er valt ook nog veel te doen. Aan de andere kant doemen er ineens weer mogelijkheden op,  waarvoor ik de laatste 20 jaar nauwelijks tijd had.’

Vlot somt hij op:
● Een mooi boek schrijven;
● Nog wat studeren;
● Onderzoek doen naar een vroegere burgemeester van Brielle of naar de Joodse familie die in 1942 is weggevoerd uit het huis waar ik woonde in Voorburg;
● Vrijwilligerswerk doen en nog wat adviseren en ondersteunen in het lokaal bestuur als dat gevraagd wordt.
● Een filmliga oprichten met topfilms van de afgelopen vijftig jaar.
Rensen: ‘Een heerlijk vooruitzicht om ook weer iets nieuws te kunnen beginnen. Ideeën genoeg.’

Burgemeester Gregor Rensen samen met zijn vrouw Margit van der Steen
Burgemeester Gregor Rensen samen met zijn vrouw Margit van der Steen, met coronakapsel

Tot rust komen

Naast u burgemeesterschap vervult u allerlei nevenfuncties. Zoals voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting KOV 2Samen, de grootste kinderopvangorganisatie in de Haagse regio. U bent ook secretaris van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden. Sinds zeer kort bent u Coördinator van de Nederlandse afdeling van Mayors for Peace. Zij zet zich wereldwijd in voor een kernwapenvrije wereld. Allemaal taken die veel inzet vragen. Hoe komt u tot rust?
Rensen: ‘ Never a dull moment zullen we maar zeggen. De vraag is hoe ik mijn rust krijg. Ik heb dus niet veel tijd voor rust. Ik kan gelukkig wel goed relativeren en met stress omgaan. In bed, met een goed boek, kom ik tot rust.’’

Mee blijven draaien in de samenleving

Maar ik ben eigenlijk altijd wel bezig met ideetjes of plannetjes in mijn hoofd. Wat ik overigens als zeer prettig ervaar. Zoals je weet schrijf ik ook regelmatig een blog. Ook dat geeft kans op momenten van reflex en een beetje creatief mijmeren. Ontspannen en een beetje conditie op peil houden doe ik door te wandelen met mijn vrouw en sinds dit voorjaar veel samen te fietsen. 
De sportschool – meer een noodzaak dan een lust – is door de corona even opzij komen te staan. Zoals gezegd word ik van te veel rust onrustig. Ik zal daarom altijd proberen om zoveel mogelijk actief te blijven en zoveel mogelijk in de samenleving mee te blijven draaien
.’

Briels Museum, met burgemeester Pieter Verhoef van Gouda bij een doek van de Brielse zeeheld Tromp, een bruikleen van de gemeente Gouda
Historisch Museum van Brielle, met burgemeester Pieter Verhoef van Gouda bij een doek van het gezin van de Brielse zeeheld Maarten Harpenszoon Tromp, een langdurige bruikleen van de gemeente Gouda

Wat wilt u meegeven aan ouderen? 

Rensen: ‘Blijf maatschappelijk actief en geïnformeerd zou ik willen zeggen. Blijf ook uitgaan van en geniet van de goede en mooie dingen die er gebeuren, zowel in je eigen familie- of vriendenkring, maar ook in de samenleving als geheel.  Blijf geloven in het goede van mensen, ook al pakken niet altijd goede bedoelingen goed uit.
Ga niet mokken of je terugtrekken, maar ga je uiten en sluit je aan bij andere mensen die iets ondernemen. Kalenderleeftijd is niet hetzelfde als je gevoelsleeftijd. Ook voor en door ouderen wordt van alles georganiseerd waar inspiratie en energie uit kan worden gehaald.
Een prachtig voorbeeld in Brielle is bijvoorbeeld het Aanschuifkoor, waarbij je met tientallen ouderen in het theater meezingt met bekende liederen en waarbij niemand dirigeert of iets opmerkt over je zangkwaliteiten. Het gaat om het plezier en het samenzijn. 

De natuur en omgeving van Brielle zijn prachtig om je vrije tijd door te brengen. Er zijn mogelijkheden te over om vrijwilliger te worden. Als stadsgids, als organisator van een filmcafé voor de betere films, theaterbezoek. De voorzieningen voor een zinvolle en inspirerende oude dag zijn er in mijn mooie gemeente bij overvloed.

Burgemeester Gregor Rensen kijkt uit naar 1 april 2022

Tot zijn vertrek zal Rensen zich als burgemeester  volop voor Brielle blijven inzetten. ‘We investeren deze periode bijna 20 miljoen voor de infrastructuur en voor nieuwe voorzieningen. Ook voor de bouw van  veel woningen.’
Intussen kijkt hij uit naar 1 april 2022. Rensen: ‘Dan vieren we op een grootse manier dat de watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel 450 jaar geleden innamen. Daarmee verkreeg Brielle zijn plek in de Nederlandse geschiedenis.
Brielle werd de eerste vrije stad van de Nederlandse gewesten. Daarop zijn we heel erg trots. Dat jubileum wordt geweldig. Samen met het gegeven dat 2022 ook het laatste jaar is van de zelfstandige gemeente Brielle. En dat na bijna 700 jaar stadsrechten!

Bijzonder jaar 2022

Dat alles maakt 2022 tot een heel bijzonder jaar. Een jaar waar we de hele bevolking graag bij willen betrekken, jong en oud, laag- en hoogopgeleiden, van gymnastiek tot golfclub, van biljartclubs tot bridgeverenigingen.  Brielle zal nog een jaar volop bruisen, zeker na de corona—periode waardoor er zoveel moois niet door kon gaan.
Tegelijkertijd zijn we bezig met de voorbereiding van het proces van de gemeentelijke herindeling met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. 2022 wordt dus ook een jaar van afscheid nemen. En goed afscheid nemen is misschien nog wel belangrijker dan iets nieuws beginnen. Ook daar willen we iedereen in Brielle deelgenoot van maken.


Burgemeester Gregor Rensen feliciteert 70-jarig echtpaar, foto Niels Braal
Burgemeester Gregor Rensen feliciteert 70-jarig echtpaar, foto Niels Braal

Burgemeester Gregor Rensen is trots op vestingstad Brielle

Toeristisch Brielle heeft veel te bieden. Historisch Museum Brielle herinnert o.a. aan de 80-jarige oorlog en is zeker een bezoek waard
● In Brielle herinnert bedevaartsoord Brielle aan de martelaren van Gorcum;
● 
Margit van der Steen werd koninklijk onderscheiden omdat zij zich al bijna veertig jaar lang nationaal en internationaal inzet voor het belang van gendergeschiedenis en de vertegenwoordiging van vrouwen. Dat doet ze op vrijwillige basis en vanuit haar werk.
KOV 2Samen; de grootste kinderopvangorganisatie in de Haagse regio
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden laat je de sfeer beleven van Nederlandse vestingsteden.
● Het project met de jonge cyberagentjes wordt voor de gemeente uitgevoerd door HackShield Future Cyber Heroes. Zij hebben een interessante game ontwikkeld voor kinderen, die daardoor spelenderwijs leren welke gevaren er bij internetgebruik zijn en leren om ook ouderen daarvoor te waarschuwen.
● Gregor Rensen was tot 1 januari 2024 burgemeester van Brielle. Daarna werd hij waarnemend burgemeester van Maassluis.

Wist je dat?

Wist je dat burgemeester Gregor Rensen 1 van de 160 Nederlandse burgemeesters lid is van Mayors for Peace ? Zij zet zich wereldwijd in voor een kernwapenvrije wereld. Wereldwijd zijn ongeveer 1600 burgemeesters lid. Ooit is dit begonnen als initiatief van de burgemeester van Hiroshima.

Wil je burgemeester Gregor Rensen volgen? Kijk dan op zijn burgemeestersblog. In beeldende taal en mooie woordkeuze beschrijft hij het wel en wee van zijn gemeente.

Met Verder op Weg bied ik een podium aan inspirerende personen die bijdragen aan een wereld met meer liefde en aandacht voor elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *