Bedevaartsoord Brielle: stilstaan bij de helden die stierven om hun geloof

Bedevaartsoord Brielle, Martelaren van Gorcum: Mgr.Hende, bisschop van Rotterdam, in gebed op de executieplaats bij de statie ''Jezus sterft aan het kruis'', foto: Marianne Visser van Klaarwater

Bedevaartsoord Brielle, Martelaren van Gorcum: Mgr. H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, in gebed in de ommegang rond de executieplaats bij de statie ”Jezus sterft aan het kruis”

Bedevaartsoord Brielle herinnert aan de heilige martelaren van Gorcum. Beelden, reliekschrijn en kruiswegstatie maken van dit heiligdom een kunsttempel. Dit dankzij een restauratie die deels met steun van de gemeente Brielle tot stand kwam. Met dank aan burgemeester Gregor Rensen Hij nam me mee naar de Nationale Bedevaartdag.

Kerk Martelaren van Gorcum, bedevaartsoord Brielle

Kerk Martelaren van Gorcum, bedevaartsoord Brielle, 6 juli 2019

Bedevaarstoord Brielle 6 juli 2019. Daar staan ze. Alle 19 als stille getuigen van wrede broederhaat. Elk in zijn eigen boog met de strop om de nek. Alsnog in ere hersteld na hun marteldood op 9 juli 1572.

Bedevaartsoord Brielle: de kracht van het kruis

Wat hadden de heilige martelaren van Gorcum gedaan? Ze hielden stand. Bleven trouw aan het evangelie en hun verbondenheid met de paus. Naar het voorbeeld van Jezus zetten zij zich in voor hun medemens.
Zoals ook mijn oom pater Bernard van Klaarwater, pater Frans van der Lugt en andere martelaren. Als werkers in Gods wijngaard cijferden zij zichzelf weg met gevaar voor eigen leven.
Al biddend loop ik naar het door daglicht beschenen altaar. Daar staat de onlangs in alle luister herstelde reliekschrijn. Ik kniel. De kracht van het kruis daalt op mij neer. Met gevouwen handen gedenk ik hen die stierven om hun geloof.

Bedevaartsoord Brielle, reliekschrijn, Heilige Martelaren van Gorcum

Bedevaartsoord Brielle, reliekschrijn, ‘standvastig hun geloof in Jezus, die als brood en wijn voor ons zijn leven geeft tot in de dood’ (uit: Martelaren van Gorcum-lied)

Bedevaartsoord Brielle: martelveld

Samen met Burgemeester Rensen van bedevaartsoord Brielle loop ik naar het martelveld achter de kerk. Hier werden de negentien heiligen gefolterd en opgehangen.
‘’In een verzoekschrift aan alle geuzenleiders vroeg prins Willem van Oranje om genade voor geestelijken. Geuzenleider Lumeij schonk dit niet, omdat hij niet de originele smeekbede ontving’, vertelt de burgemeester.
De executie vond plaats in de schuur waarvan ik de omlijning zie op het gazon. In de ommegang bewonder ik de pas gerestaureerde kruiswegstatie. Boven alles hier hangt de ademtocht van intense gebeden.

Bedevaarstoord Brielle, martelveld met ciborum

Bedevaarstoord Brielle, martelveld, ”zij dienden slechts vol trouw de mensen met hun werk” (uit: Martelaren van Gorcum-lied).

Rode kazuifels

De mis begint. Voorafgegaan door bisschoppen volgt een lange stoet priesters. Ze dragen rode kazuifels in de kleur van het gevloeide martellaarsbloed.
Mgr. Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam, zegent de bedevaartkaars met wijwater. Hardop bidt hij: ‘’Dat deze kaars een lichtend teken mag zijn van het geloof van alle pelgrims die dit het jaar het Bedevaarstoord Brielle bezoeken.
Dat U het bent, die ons behoedt en ons, evenals de martelaren zult brengen naar de plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.’’ In aanwezigheid van 1100 pelgrims ontsteekt de bisschop de bedevaartkaars.  

Foto: Peter van Mulken, aansteken bedevaartskaars door bisschop van den Hende

Foto: Peter van Mulken, aansteken bedevaartkaars door bisschop dr Johannes van den Hende. ”God onze Vader, U bent de bron en begin van alle licht.”

75% van de christenen wordt vervolgd

Na de Heilige mis wandel ik met burgemeester Rensen van bedevaartsoord Brielle naar de herenkamer voor een door vrijwilligers verzorgde lunch. In de gang zie ik een zin van paus Franciscus I.
Volgens de kerkvorst wordt 75% van de christenen vervolgd. Ik denk aan mijn oom Bernard (1896-1943). Als missionaris van het Heilig Hart vertrok hij op 28 januari 1923 met een schip naar Manus, ver weg in de oceaan.
Daar bestreden Papoea’s elkaar op leven en dood. Samen met andere geestelijken wist mijn oom hen met elkaar te verzoenen. Samen met hen bouwde hij zelfs een kerk.

Pater Bernard van Klaarwater: ”Vrees niet”

In 1931 zegende Mgr. G.J. Vesters, bisschop van Breda, de kerk in. Overal vandaan kwamen de inboorlingen naar de wijding. Een koor van 40 fluitisten hief een danklied aan ter ere van Jezus’ Heilig Hart.
En mijn oom Bernard van Klaarwater schreef: ‘’Het was ons alsof Christus ’zegen voelbaar op ons neerdaalde en zijn woord ons in de ooren klonk:: ‘’Vrees niet –ik zal heersen – ondanks Satan.’’
Twaalf jaar later takelden de Japanse bezetters hem aan zijn polsen omhoog aan een scheepsmast. Ze schoten hem een kogel door zijn lijf. Zijn lichaam wierpen ze in de Grote Oceaan.

priesterwijding 1921, mijn oom Bernardus Johannes van Klaarwater zit in het midden pal voor het beeld van het Heilig Hart, 1921

Priesterwijding 1921, Bernardus Johannes van Klaarwater zit in het midden pal voor het beeld van het Heilig Hart, 1921

Bedevaartsoord Brielle: Pater Frans van der Lugt

Ook pater Frans van der Lugt vluchtte niet weg voor de vijand. Hij bleef bij de mensen in de belegerde stad Homms. Hij liet ze niet in de steek. ”Een herder verlaat zijn schapen nooit” sprak de 75-jarige.
Hij deelde hun leed. Schonk troost en hoop. Sprak hen moed in en bood een luisterend oor voor hun verhalen. Op 7 april 2014 maakten twee kogels in zijn hoofd een einde aan zijn bestaan.

Klimaat van roepingen

De bisschop  stelde tijdens zijn preek een prangende vraag: “Durven wij ook in onze tijd naar hun voorbeeld onze sterkte vinden in de Heer en in Hem geloven als onze sterkte? Zouden we dat vandaag aan de Martelaren van Gorcum kunnen beloven?”
Ik weet het niet. Ik besef slechts dat mijn bezoek aan bedevaartsoord Brielle mij sterkte in mijn geloof in God als een bron van kracht en liefde.

Kardinaal Simonis in gebed tijdens de opening van het seizoen bedevaartsoord Briellesns in de kerk va

Kardinaal Simonis in gebed tijdens de opening van het seizoen bedevaartsoord Brielle

Bedevaartsoord Brielle: inspiratie en bemoediging

● Tijdens zijn preek sprak Mgr.J van den Hende over een klimaat van roepingen. ”Wil iedere mens geraakt worden, dan is het belangrijk dat wij er niet te veel tussen zitten als stoorzender. We kunnen met een gebrek aan liefde, of geloofs-na-ijver, met ruzie of partijzucht mensen erg tegen maken op het evangelie.”
● Caritas Syrië staat mensen bij die het moeilijk hebben na een periode van acht jaar oorlog. Met tal van goede werken is ze een teken van hoop in dit zwaar gehavende land. Giften zijn welkom op het gironummer van Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04 o.v.v. Caritas Syrië.
● Christenen en moslims bezoeken voortdurend pater Frans’ ’graf als een heilige plaats. Hij leeft in de harten van alle Syriers. Over de ”de laatste boodschap van pater Frans van der Lugt”  verscheen  een animatiefilm.
● Pater Bernard van Klaarwater was de broer van mijn vader. Overal binnen onze familie hing zijn portret met als grote vraag: wat is er met hem gebeurd?Pas in 1981 kregen we van het Vaticaan bericht over zijn tragische lot.
● Mgr. J. Hendriks celebreerde ook tijdens de mis en was aanwezig bij het verdere programma. Op arsacal.nl staat de impressie van Mgr.J.Hendriks over de opening van het bedevaartseizoen H.Martelaren van Gorcum.
● Tip: blijf iets langer in vestingstad Brielle want deze cultureel historische plaats is een bezoek meer dan waard.

Bisschop J. van den Hende en Burgemeester Gregor Rensen op weg naar de herenkamer voor een goed verzorgde lunch dankzij veel vrijwilligers

Bisschop Johannes  van den Hende en burgemeester Gregor Rensen op weg naar de herenkamer voor een goed verzorgde lunch dankzij  vrijwilligers

Wist je dat?

Wist je dat de impact van de Martelaren van Gorcum wereldwijd is? Overal vandaan komen pelgrims naar bedevaartsoord Brielle.  Niet alleen in Europa maar ook in Zuid Amerika en de Filipijnen worden ze vereerd.
Het bisdom Rotterdam streeft naar een meer openbare functie voor Bedevaartsoord Brielle. Zo zullen ook culturele activiteiten, zoals concerten, in en rond de kerk gaan plaatsvinden.
In de zomer (juli en augustus) zijn er bedevaarten onder andere uit plaatsen waar de Martelaren vandaan kwamen. De kerk is dan elke middag open en er zijn rondleidingen met gidsen. Het bisdom wil het heiligdom vaker openstellen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Martelaren van Gorcum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *