Cultuur onder Vuur stelt diagnose van teloorgang Nederland

Cultuur onder Vuur organiseerde op 19 oktober in het bijna uitverkochte theater De Philharmonie van Haarlem een congres over de teloorgang van de Nederlandse cultuur. De bijeenkomst vond zowel binnen als buiten plaats onder strenge beveiliging.

Hugo Bos, voorzitter Cultuur onder vuur
Hugo Bos, voorzitter Cultuur onder Vuur

De Nederlandse cultuur wortelt in het christendom. Zoals ook de Europese cultuur en beschaving. Maar wat stelt deze cultuur nog voor? Nederland en Europa islamiseren. En het woord ‘’katholiek’’ wordt geassocieerd met kindermisbruik. Helden vallen van hun sokkel. Angst om het klimaat beheerst de samenleving. Nederland is zichzelf kwijt geraakt. Met aanvallen op hulpverleners glijdt de beschaving bergafwaarts.

Cultuur onder Vuur: campagne van stichting Civitas Christiana

Met de campagne Cultuur onder Vuur wil de Stichting Civitas Christiana het verval een halt toeroepen. Dat doet zij door de normen en waarden van onze beschaving, die geworteld zijn in het christendom te beschermen en verder te verbreiden.
Zonder beschaving zal onze samenleving uiteenvallen in een wanorde waarbij iedereen het eigenbelang voorop stelt. ‘’Gelukkig zijn er nog moedige Nederlanders die publiekelijk de strijd aan durven te gaan voor de verdediging van onze cultuur’’, stelt campagneleider Hugo Bos.

Tegenkrachten met het doel de Nederlandse cultuur omver te werpen bekladden de Philharmonie

Cultuur onder vuur en negatieve beeldvorming:

Traditie, familie en privé-eigendom ziet Civitas Christiana als de fundamenten voor de Europese cultuur. Traditie bindt mensen samen van generatie op generatie. Familie is het fundament van de samenleving. Het recht op privé-eigendom is een waarborg voor onafhankelijkheid ten opzichte van de staat.
De stichting hield demonstraties bij abortusklinieken. Ook verwijderde ze uit bushokjes de affiches met elkaar zoenende mannen. Wat dat betreft neem ik afstand van hen. Van mij mogen mensen zelf keuzes maken. Alleen betreur ik de overdreven aandacht voor een andere geaardheid. Het brengt mensen onnodig aan te het twijfelen omtrent hun eigen identiteit als man en vrouw. Intussen maak ik me zorgen om Nederland. Waar gaan we naartoe en wat doen we eraan?
Zonder verder te letten op hun boodschap omschrijft de pers Civitas Christiana/Cultuur onder Vuur als ‘’anti-homo en anti-abortus en fundamentalistisch.’’ (’Zelf noemt Civitas Christiana zich conservatief.)
Al deze door emoties zwaar beladen geraakte woorden leiden tot haat en weerzin tegen de organisatie. Activisten voeren haatcampagnes met alle gevolgen van dien.
Dat doet denken aan het onlangs door uitgever EW gepubliceerde ‘Nederlands Geestesmerk’’ van Johan Huizinga, In 1935 schreef hij: ‘’In elke maatschappij raken bepaalde termen en namen geladen met gevoelens van afkeer of verheerlijking. Is zo’n woord eenmaal gebrandmerkt of geridderd dan hecht zich daaraan de haat of verering van een ganse klasse.’’ (bladzijde 36, Johan Huizinga, Nederlands geestesmerk, EW, 2019).

Cultuur onder Vuur: congres

Toegegeven, met de gedachte aan de aanslag op Bataclan in Parijs twijfelde ik even. Toch ging ik op 19 oktober naar hun congres in de Philharmonie van Haarlem. Ik mag me niet laten weerhouden uit angst voor de acties van wie dan ook. En Cultuur onder Vuur wil ik niet afkraken, maar steunen. Want ze strijdt voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en christelijk tradities. Tijdens het zes uur durende congres viel niet een keer de woorden ‘’homo’’ en ‘’abortus’’. 

Cultuur onder Vuur: de mens zelf is een crisis

Civitas Christiana stoelt op het gedachtegoed van Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995.), een Braziliaanse cultuur­filosoof en historicus.
Hertog Paul von Oldenburg ging hier tijdens zijn toespraak nader op in. ‘We willen steeds meer. We moeten terugkeren naar de christelijke ideeën van geweten, eergevoel, deugdzaamheid, eenvoud.
Laten we echter niet vergeten dat grote bekeringen meestal plaatsvinden door een mokerslag van de ziel die veroorzaakt wordt door de genade bij een gegeven intern of extern feit.”
De hertog is directeur van het Brusselse bureau van de federatie Pro Europa Christiana. ‘’Alle huidige crisissen zijn het gevolg van een fundamentele crisis met als werkingsveld de mentaliteit van de mens De Westerse mens van nu is zelf een crisis, ’’ stelde hij.

cultuur onder vuur, voorzitter Zijne Hoogheid Paul hertog von Oldenburg
cultuur onder vuur, voorzitter hertog Paul von Oldenburg

Cultuur onder Vuur en de traditie

Evenals de woorden ‘’christenen’’, ‘’katholiek’’ en ‘’Civitas Christiana’’ roept ook het woord ‘’elite’’ negatieve gevoelens op. Met als gevolg een degeneratie van het gezag, macht, respect, kapitaal. Daarmee verdween het kader dat een maatschappij structuur en houvast geeft. Met als gevolg chaos en anarchie. Zo bleek uit de lezing van rechtsfilosoof Andreas Kinneging.  ‘’We hebben de erfenis van onze voorvaderen niet goed bewaard’, stelde hij.

Onderzoek naar schoolboeken

We verguizen onze eigen identiteit, maar staan open voor het vreemde. Dat blijkt ook uit een door Cultuur onder Vuur verricht onderzoek naar schoolboeken. Wat leren kinderen van nu? Daarover sprak Henk Rijkers, hoofdredacteur bij Civitas Christiana, tijdens de presentatie van zijn onderzoeksrapport ‘’schoolboeken, van informatie naar indoctrinatie.’’
’De lessen zetten alles wat traditioneel is in de beklaagdenbank. Ze wijzen niet op de verworvenheden uit het verleden, maar praten een cultureel schuldgevoel aan. Ze leren als vanzelf anderen voor te laten gaan in eigen land.
Kinderen zijn onbeschreven bladeren. Door gebrek aan levenservaring kunnen ze leugens moeilijk doorzien
.’’

cultuur onder vuur congres, 19 oktober, Philharmonie Haarlem
cultuur onder vuur congres, 19 oktober, Philharmonie Haarlem

Discriminatie

Dat niet doorzien geldt niet alleen voor kinderen. Een vertekende beeldvorming wordt ook veroorzaakt door de media. Zo bleek uit de lezing van oorlogsverslaggever en onderzoeksjournalist Arnold Karskens. Hij verweet de huidige journalistiek:
1) Discriminatie; ruimschoots meer aandacht voor misdragingen van christenen/katholieken/blanken dan voor moslims/zwarten.
2) Het niet toepassen van hoor en wederhoor;
3) Niet uitgaan van de feiten, maar vanuit de visie van de journalist. Zij bepalen hoe je als kijker moet kijken. Blanken en christenen zijn slechter dan andere mensen.

Islamisering

Bestaat onze op christelijke waarden en normen gebaseerde maatschappij nog wel over 50 jaar? Kerken verdwijnen, maar moskeeën verschijnen. Hoe meer de islamisering zich voortzet, des te meer wordt ons vrijheid bedreigd.
’Islam is geen godsdienst maar een sekte’’ stelden Hugo Bos en Henk Rijkers na de pauze. Zij baseerden deze gedachte op drie stellingen. 1) ‘’De islam werkt pyschologisch destabliseren wegens complete onderwerping aan Allah. 2) De Islam forceert een breuk met de samenleving omdat ze niet mogen integreren. 3) De islam bedreigt de individuele vrijheden. Op uittreden staat de doodstraf.
‘’De islam geldt in hun landen van herkomst als de als de grootste christenvervolger. Eigenlijk zouden we het bouwen van moskeeën hier pas moeten toestaan wanneer christenen in deze landen kerken mogen bouwen.’’

Teloorgang kerkelijke waarden

De kerk zelf is zelf de veroorzaker van de teloorgang van de kerkelijk waarden, meende pater Elias. ‘’Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie van paus Johannes de XXIII richt de kerk zich te veel naar de moderne mens,’’ stelde de Broeder van Sint Jan.  
Dat maakt de mens tot gevangene van zijn eigen Rede. Hij vertrouwt niet langer op God en zijn eigen verstand, maar vooral op zichzelf in een volgens hem maakbare wereld.
’Daarmee hebben we het vuur zelf laten uitgaan met als gevolg de huidige crisis. Het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover God voor ons eigen leven raakte verdrongen door rationaliteit.
We kwamen open te staan voor slachtofferschap. Zielzorg werd pastorale zorg. Alleen door een hernieuwd bewustzijn van ons eigen geweten, worden we weer wie we waren en die we willen worden’’
, aldus de geestelijke.

Klimaatreligie

In het verdwijnen van de christelijke religie ontstaat een nieuwe ‘’godsdienst’’. Deze heet ‘’klimaatreligie.’’ Het vertrouwen in de genade van God heeft daarin plaats gemaakt voor angst voor de opwarming van de aarde, CO2-uitstoot.
’En dat terwijl het opwarmen van de aarde sinds de oudheid behoort tot de normale klimaat cyclus’’, stelde ir. Cyril Wentzel. Als voorzitter van De Groene Rekenkamer toonde hij door middel van een grafiek aan dat de aarde telkens weer opwarmt en afkoelt. Met een ‘’tot de nieuwe ijstijd’’ sloot hij zijn speech af.
Intussen zijn de boeren de dupe. Hugo Bos schaart met Cultuur onder Vuur achter hen wegens inbreuk op de vrijheid van ondernemerschap en inbreuk op de vrijheid van eigendom.

Vrijheidsstrijders

Het verdedigen van de Nederlandse cultuur kent gelukkig nog moedige Nederlanders die de strijd aan durven te gaan. Cultuur onder Vuur beloont dat met het jaarlijks toekennen van de Nationale Vrijheidsprijs.
In 2019 werd deze toegekend aan Jenny Douwes. Ze liep vooraan in de horde van de blokkeerfriezen voorafgaand aan de in Dokkum te houden intocht van Sinterklaas in 2019. Op 31 oktober komt de zaak voor de rechter. Jegens het gebrek aan Friese tolken voelt Jenny zich benadeeld in het vertellen van haar verhaal.

Nationale Vrijheidsprijs Civitas Christiana voor de Friese blokkeerders uit Dokkum
Nationale Vrijheidsprijs Civitas Christiana voor Jenny Douwes van de Friese blokkeerders uit Dokkum

Als een hommage aan deze dappere strijders zongen we tot slot het Wilhelmus.

Nederland aan het infuus

 • Arnold Karskens maakt gehakt van het NOS-journaal en voert een rechtszaak jegens vertekende berichtgeving
 • Henk Rijkers legt linkse indoctrinatie in schoolboeken bloot
 • Volgens Cyril Wentzel is de klimaatgekte complete onzin. Volgens hem heeft de obsessie voor CO2 het gemunt op onze welvaart en privé-eigendom waar we zo hard voor gewerkt hebben. Op warming maar ook afkoelen is een sinds het ontstaan van de wereld een steeds terugkerend proces.
 • In het tanende Europa ligt de nationale staat steeds meer onder vuur. Op 17 november gaan de burgemeesters van Rotterdam en Berlijn in debat tijdens een bijeenkomst in De Balie.
 • Cultuur onder Vuur maakt zich ook sterk voor het behoud van Zwarte Piet.
 • Johan Huizinga, Nederlands geestesmerk, uitgeverij EW, .
 • ’We leven in een monetair niemandsland’’, stelde Jean Wanningen. Onlangs verscheen zijn boek ‘Eurodynamica, van samenwerkingsverband tot transferunie’.
 • De kortingen op de pensioenen en de met rente belaste spaargelden worden veroorzaakt door het politieke systeem van Europa. ‘’Sterke landen als Nederland en Duitsland raken overstemd door het ‘one man one vote systeem.’’

Wist je dat?

Wist je dat linkse activisten die onze cultuur haten en ondermijnen in de nacht voor het congres het gebouw De Philharmonie bekladden? Toch zijn het veelal deze groepen die subsidie ontvangen, terwijl Cultuur onder Vuur afhankelijk is van Nederlandse burgers die zich voor ons land verantwoordelijk voelen.

Kijk voor meer informatie op de website van Civitas Christiana.

2 gedachten over “Cultuur onder Vuur stelt diagnose van teloorgang Nederland

 1. Henk Rusch

  In het hele bovenstaande verhaal komt de naam van Jezus geen enkele maal voor. Terwijl dat naar mijn mening het kernpunt is. De gekruisigde Heer staat in het middelpunt. Althans dat hoort hij te staan, ook voor conservatieven. Dan wordt het verhaal vermoedelijk heel anders. Als je het lijden van onze Heer en Heiland probeert te doordenken en hem plaatst tussen jou en alles wat je omgeeft, vooral ook de medemensen, dan geeft dat een ontspannen en reële kijk op het wereldgebeuren. Dan kan de gemeenschap van christenen weer relevant worden en groeien, zonder angst voor de Islam of veranderende gebruiken en opvattingen in de samenleving. Als de conservatieven zo in de maag zitten met de Islam, wat doen zij dan om moslims het grote nieuws van het Evangelie van Jezus Christus te vertellen?

  1. Marianne Visser van Klaarwater Bericht auteur

   Je schrijft: ”Als je het lijden van onze Heer en Heiland probeert te doordenken en hem plaatst tussen jou en alles wat je omgeeft, vooral ook de medemensen, dan geeft dat een ontspannen en reële kijk op het wereldgebeuren.”
   Ik hoop dat dit ook geldt voor de vele christenen, die vooral in islamitische landen vervolgd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *