50 jaar VGO Media: samen verhalen delen in Beeld & Geluid te Hilversum

Borrel, tijdens 45 jaar VGO Media, blogster Marianne Visser van Klaarwater proost met voorzitster Hella Liefting
Borrel, tijdens 45 jaar VGO Media, blogster Marianne Visser van Klaarwater proost met Hella Liefting, voorzitster van Vereniging Gepensioneerde medewerkers van de Omroep en andere Media

50 jaar VGO Media. Dat vierde de Vereniging Gepensioneerde medewerkers van de Omroep en andere Media op 24 juni 2022. Plaats van samenkomst was het museum Beeld & Geluid te Hilversum. ‘’Jullie ervaring en verhalen vormen voor ons een schat aan informatie”, sprak Bas Agterberg. Als conservator van Beeld & Geluid werkt hij aan een nieuwe opzet van het in 2023 te heropenen museum.

50 jaar VGO, Beeld & Geluid, Hilversum, 24 juni 2022, foto Ab Meester
50 jaar VGO Media, Beeld & Geluid, Hilversum, 24 juni 2022, foto Ab Meester

De sfeer zat er bij Peter en mij meteen goed in. Vooral omdat we al snel in gesprek raakten met Ab Meester. Hij kwam in 1978 in dienst van de AVRO als documentatiemedewerker op de afdeling Pers & Public Relations.

Gouden Jubileum VGO Media en de aanzet tot Beeld & Geluid

In 1983 bestond de AVRO zestig jaar. Ab Meester kwam toen op het idee voor een expositie over de omroephistorie. ‘‘Dat leidde tot de expositieDe AVRO: zestig jaar in Beweging.” Er kwamen maar liefst 60.000 bezoekers. Na afloop waren ze het er allemaal over eens dat er een permanente expositie moest komen’’, vertelde Ab Meester ons.
Het deed me denken aan mijn jaren bij de NOS waar ik verliefd werd op Roel Visser (1946-2008). Samen werkten we bij de Interne Accountantsdienst. In januari 1981 werd ik bedrijfseconomisch stafmedewerkster. Zo kreeg ik de controle over de aankopen voor de in 1976 opgerichte Stichting Nederlands Omroep Museum.
Dit tot grote tevredenheid van conservator en bestuurslid de heer Cees Van Driel. Hij was blij met mij want steeds weer werden zijn aanvragen goedgekeurd. Toch kwam de aanzet tot een echt museum er pas in 1983. In 1997 ontstond het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid dankzij een fusie van het Omroepmuseum met andere partijen.  

31 maart 1982, Cees van Driel (vooraan in beige pak) komt Roel Visser (1946-2008) en mij feliciteren t.g.v. ons huwelijk. Voor mijn inzet voor de Stichting Nederlands Omroep Museum verrast Van Driel mij met onderzetters.
31 maart 1982, Cees van Driel (vooraan in beige pak) komt Roel Visser en mij feliciteren t.g.v. ons huwelijk. Voor mijn inzet voor de Stichting Nederlands Omroep Museum verrast Van Drie lons
met onderzetters. Op 28 februari 1982 verliet ik de omroep.

50 jaar VGO Media: samen verhalen delen

Het samen verhalen delen vormt de kracht van 50 jaar VGO. ‘’Beeld & Geluid is echt jullie huis’’, sprak voorzitster Hella Liefting in haar welkomstwoord. ‘’Lang leve de gepensioneerden want dankzij jullie kan dit museum bestaan.’’
Intussen zijn de pensioenen van gepensioneerden al sinds 2008 niet geïndexeerd en werden zelfs gekort. Hoewel…in 2022 gaat dit wellicht wel gebeuren. Zo bleek uit de lezing van André Snellen, voorzitter PNO media. Financiën hielden de gemoederen bezig. Zo gaf John Kerstens een presentatie over de nieuwe pensioenwet.

Gouden Jubileum VGO Media 50 jaar niets te klagen

Kerstens wil als voorzitter van de Koepel Gepensioneerden dat senioren een stem krijgen. Verder moet daar ook naar geluisterd worden. Ook maakt hij zich sterk voor het doorbreken van het frame.  Dat is de overheersende gedachte dat senioren niets te klagen hebben maar dat wel steeds doen.
Tijdens deze feestelijke middag hadden we zeker niets te klagen. Het was gezellig en informatief. Vooral luisterden we geboeid naar de lezing/video van Ad van Liempt. Hij was eindredacteur van talloze uitzendingen over politieke en actuele evenementen.
In 1982 werd hij chef binnenland bij het journaal. Nu nam hij ons mee door de historie van het journaal. Vanaf het eerste NTS-journaal op 5 januari 1956 tot en met nu.

Even proosten met  Ad van Liempt
50 jaar VGO, even proosten met Ad van Liempt

75 jaar PNO Media: De tijden zijn veranderd

De VGO Media bestaat 50 jaar maar het personeelsfond (PNO Media) al 75 jaar. In de loop van de jaren veranderde de wereld. Hoe zeer bleek uit de lezing van Ad van Liempt. Hij nam ons mee door de historie van het journaal.
Volgens van Liempt telde Nederland in 1956 slechts dertigduizend t.v.-toestellen. Destijds zond de NTS slechts drie journaals per week uit. In mei 1958 kwam er een vierde journaal bij.
In 1959 bedroeg het totaal aantal uitzendingen 622 binnenlands nieuws en 2005 buitenlands nieuws. Pas vanaf 1960 konden de kijkers elke dag het nieuws volgen. Het digitale tijdperk lag nog ver voor ons.
In beeldende taal schilderde Van Liempt de wereld van toen. ”Vliegtuigen verspreidden de films wereldwijd vanaf de plaats van opnames naar de t.v.stations. Nu kunnen we kamerdebatten live volgen maar pas in 1976 waren er samenvattingen mogelijk.” Legendarisch was de uitzending over de val van het kabinet Den Uil op 22 maart 1977.
’Er bestonden nog geen geluidsverbindingen en geen oortjes. Een reporter stelde scherpe vragen aan Van Agt bij de ingang van het Catshuis. Het was al donker en dankzij een zaklantaarn kon de uitzending gered worden’’, vertelde van Liempt.

Sneak preview van de nieuwe experience van Beeld & Geluid

Tot slot van deze zitting ter gelegenheid van 50 jaar VGO Media volgde een sneak preview van het nieuwe museum. Daarin ziet de bezoeker hoe tegenwoordig ons hele doen en laten in het leven plaatsvindt in media.
Het museum vertelt dat in vijf thema’s: Delen, Informeren, Verkopen, Vertellen en Spelen. Het hele museum is interactief. Bij Informeren ben je bijvoorbeeld zelf nieuwsredacteur of live verslaggever in het journaal.
Daarbij leren bezoekers zelf een t.v. of radiopresentatie maken. Het doet me denken aan de introductiecursus die de omroep destijds aanbood aan nieuwe medewerkers.
In april 1979 volgde ik deze cursus samen met Arie Smit. Op 26 november 2020 trad hij af al voorzitter van PNO media.
Tijdens de van lekkere hapjes voorziene borrel spreken we elkaar weer. ‘’Mij raakt vanmiddag vooral het gevoel van saamhorigheid. Of dat nu nog zo is? De tijden zijn veranderd. Het is nu veel meer ieder voor zich,’’ vertrouwde hij mij toe. 

Tijdens 50 jaar VGO Media kregen we een kleine preview van het in 2023 te heropenen museum Beeld & Geluid. Op de foto Peter met zjn loopfiets.
Tijdens 50 jaar VGO Media kregen we een kleine preview van het in 2023 te heropenen museum Beeld & Geluid. Op de foto Peter met zijn loopfiets.

Jan de Kleijn

Tijdens de borrel ontmoetten we ook Jan de Kleijn. Hij nam in mei 2021 afscheid als ledenadministrateur. Daarmee kwam er ook een eind aan een strakke agenda en honderden enveloppen, VVV-bonnen en postzegels per jaar.
Dat alles was nodig voor de correcte verzending van attenties bij verjaardagen van de leden. Iedere vijf jaar vanaf 75 jaar.
Deze attenties bleven ook na Jan voortbestaan. Evenals het prachtige rijk geïllustreerde magazine van VGO Media en de gezelligheid onder elkaar. Door samen verhalen te delen herleeft het verleden. Zo tijdens de viering van 50 jaar VGO Media.

Eerste NTS-Journaal, 5 januari 1956
Aangeklede borrel tijdens 50 jaar VGO Media in Beeld & Geluid Hilversum
Een borrel met lekkere hapjes vormde het slot van de jubileumbijeenkomst 50 jaar VGO Media

50 jaar VGO  Media en andere jubilerende ouderenbonden

Wist je dat?

Wist je dat Nederland tweehonderd pensioenfondsen telt? Het aantal daalt omdat pensioenfondsen samengaan of stoppen. Het 75-jarige PNO (Personeelsfonds Nederlandse Omroep blijkt nog wel enige jaren te kunnen blijven voortbestaan. Dit dankzij zijn goede organisatie.  

Kijk voor meer informatie of het aanmelden als lid op de website van Vereniging Gepensioneerden Omroep Media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *