Buitenbeentjes beter begrijpen dankzij Serious Learning Games

Buitenbeentjes, met Serious Learning Games wil Willy de Heer hen beter leren begrijpen
Buitenbeentjes, met Serious Learning Games wil Willy de Heer hen beter leren begrijpen

Buitenbeentjes beter begrijpen dankzij Serious Learning Games. Dat beoogt het gelijknamige bedrijf van Willy de Heer (56) en haar partner Jacqueline Rozemulder. Op 25 maart 2021 won Willy de publieksprijs van Silver Starters 2021. Deze gratis start-up voor 50plussers werd georganiseerd door Leyden Academy on Vitality and Ageing en Aegon.

Buitenbeentjes en VR
Buitenbeentjes en VR

Serious learning games zijn computerspelen met als doel het verwerven van kennis en inzicht om zo gedragsverandering te bevorderen. De spelletjes zijn boeiend en slepen je mee in belevingswereld van die ander.

Buitenbeentjes: hoogbegaafden

Het woordje learning geeft aan dat het om serieus leren gaat. De scenario’s in de games zijn gebaseerd op wetenschappelijke- en ervaringskennis. Willy de Heer en Jacqueline Rozemulder willen hiermee begrip kweken voor kinderen en volwassenen die anders zijn. Dus voor buitenbeentjes. Zoals ook hoogbegaafden en zij die leiden aan autisme.
Willy de Heer bekleedde diverse functies. Van verpleegkundige naar docent in het basis- en voortgezet onderwijs naar beleidsadviseur bij het Ministerie van Financiën. Tot haar vele functies behoort ook het voorzitterschap van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. Een platform voor hoogbegaafden die gemakkelijk leren maar afstemmingsproblemen ervaren.

Buitenbeentjes: Nederlands basisonderwijs

Willy de Heer behaalde op 12 september 2017 haar doctoraat bij de rechtsfaculteit van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde met haar proefschrift: “Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden”.
Willy de Heer wil met Serious Learning Games meer begrip kweken voor kinderen en mensen die anders zijn. Ze zegt: ‘Door te voelen wat die ander meemaakt, kan je daar beter op inspelen. Je kunt die ander dan echt helpen.’ 

Buitenbeentjes, het kind en zijn ouder
Buitenbeentjes, het kind en zijn ouder

Buitenbeentjes: niet begrepen worden

Op 25 maart 2021 won Willy de Heer de publieksprijs van Silver Starters 2021. Dat is een start-up voor ondernemende 50plussers. Ze gaf een pitch van één minuut en opende met de vraag:
 ‘’Hoe voel jij je als je niet begrepen wordt? Boos? Verdrietig? Alleen?’’ Met deze openingszin raakt Willy de Heer de kern van het probleem. Anders zijn doet pijn. ‘Spreek je uit eigen ervaring?’ vraag ik haar een week later.
 ‘Ach ja’, antwoordt ze met een stralende glimlach. ‘Ik ben opgegroeid als “import” in een dorp waarin de bewoners (zoals in elk dorp) moeite hadden met “import”. Dus ja, daar was ik zeker buitenstaander. Maar die ervaring deel ik met velen.
Verder kan ik me door mijn opleidingen (zorg en onderwijs), kennis en ervaring heel goed verplaatsen in anderen. Dat is mij ook met de paplepel ingegoten
.’

Buitenbeentjes: een leven lang

’Mensen met autisme of hoogbegaafdheid hebben hun hele leven het gevoel van niet begrepen te worden,’’ stelt Willy de Heer. Daarmee raakt ze bij mij een gevoelige snaar. Als kind moest ik in de vijftiger- zestiger jaren leren omgaan met iets waarvan de meeste mensen toen zeiden er niet in te geloven. Ik ben hooggevoelig. Als kind voorvoelde, hoorde en zag ik dingen die voor anderen nog verborgen waren.
Ik was anders.

”Altijd Anders: paragnost tegen wil en dank”, autobiografie over mijn jeugd als hooggevoelig kind

Altijd Anders

Tot mijn 50e schaamde ik me voor het kind in mezelf. Totdat ik de moed vatte voor een duik in dat donkere en verdrongen verleden. In 2001 verscheen bij uitgeverij Gopher mijn boek: ‘’Altijd anders: paragnost tegen wil en dank.’’
In zijn voorwoord noemde de bekende parapsycholoog Richard Krebber het boek verhelderend. ‘’Het maakt de ervaringen inzichtelijk en bespreekbaar.’’ Als ervaringsdeskundige schreef ik in 2003 een 7-delige serie voor het blad Spiegelbeeld. Hierin schreef ik over de invloed van in de jeugd opgedane ervaringen op het latere leven. Ook gaf ik lezingen en consulten. Zoals ik dat sinds 31 maart weer doe binnen Verder op Weg.   

Buitenbeentjes: de ouders

In Altijd Anders lees ik over de tijd van toen. Mijn moeder had met mij te doen. ‘’Ze voelde zich machteloos, vroeg zich af waarom Marianne in de war was. Waarom droomde ze zo eng en indringend?‘’
Mijn vader wilde, dat ik hem eindelijk vertelde wat me dwars zat. ‘’Waarom zei ze niets? Ze liep al een paar weken te tobben zag hij aan die ernstige ogen, dat tobberige koppie. Zodra hij vroeg wat er was, begon ze te ontkennen. Even leek het erop dat ze het hem zou vertellen. Marianne keek hem zo vragend aan. Maar bijna op hetzelfde moment sloeg ze haar ogen neer. Staarde strak voor zich uit, was weer even onbereikbaar als voorheen.’’

Willy de Heer en haar publieksboek dat ze schreef op basis van het eerste deel van haar proefschrift over buitenbeentjes.
Willy de Heer en haar publieksboek dat ze schreef op basis van het eerste deel van haar proefschrift over buitenbeentjes.

Het kind

Wat mijn moeder niet inzag, was dat ik door mijn zwijgen steeds meer in mezelf gekeerd zou raken. Daardoor bouwde ik om mijn hart een muur om niet te hoeven voelen. Ik was anders.
‘’s Nachts lag ik te piekeren. Ik vroeg me af waarom de kinderen tegen mij anders deden. Met elkaar liepen ze gearmd over het schoolplein. Smokkelden een briefje onder de banken. Kibbelden erop los. Met mij deden ze dat nooit. Ik wilde niet anders zijn.’’ (citaat uit Altijd Anders)
Later overwon ik mezelf. Ik bereisde de wereld, maar het kind in mezelf drukte ik weg. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Door het gevecht tegen mijn gave had ik een stuk van mezelf afgestoten. Een deel van mezelf ontkend.

Buitenbeentjes: de leerkracht

Onderwijzer Van den Dijssel noemde mij een buitenbeentje. ‘’Tijdens een schoolreisje naar een vissersplaatsje nam hij een foto van mij. Daar stond ik: een meisje van tien met een paardenstaart, een spijkerbroek en T-shirt. Mijn mond verwrongen tot een verplichte lach. Achter mijn brillenglazen ogen die de wereld inkeken met een blik van: ‘’Wat moet ik toch met jullie?’’ (citaat uit Altijd Anders)
Van den Dijssel en ook onderwijzer Helmer (5e klas lagere school) wilden wel helpen, maar wisten niet hoe. Anders dan nu bestonden er zestig jaar geleden nog geen therapieën voor kinderen die anders zijn. Zoals nu Serious Learning Games.

Vertrouwen in de wetenschap

Met Serious Learning Games wil Willy zowel de ouder als de leerkracht inzicht geven in het kind. Haar vertrouwen stelt ze in wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Virtual Reality,
Zo deed de Reanimatietraining Luchtvaart Dienstverlening in maart 2019 onderzoek naar het leerelement van VR (maart 2019). Hieruit bleek, dat VR als lesmiddel zowel het verbale systeem als het visuele systeem bedient.
Het British Journal of Educational Technology vergeleek een onderzoek over het testen van theoretische kennis over levensreddend werk. De veertig leerlingen waren verdeeld over een standaard- en een VR groep. Deze laatste groep gaf vaker een juist antwoord dan de standaardgroep.

Willy de Heer tijdens het verdedigen van haar proefschrift bij de Universiteit Leiden
Willy de Heer tijdens het verdedigen van haar proefschrift bij de Universiteit Leiden

Serious Learning Games en Willy de Heer

● Willy de Heer promoveerde op 12 september 2017 met het proefschrift: “Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden”
● Willy de Heer volgde bij Leyden Academy de Silver Starters 2021, een gratis start-up voor 50plussers. In een interview deelde ze haar ervaringen en gaf een kijkje in Serious Learning Games.
● Silver Starters is het gratis onderwijsprogramma voor ondernemende 50plussers is ontwikkeld door Aegon en Leyden Academy.
● In 2001 verscheen ‘’Altijd Anders: paragnost tegen wil en dank’’. Met dit boek over mijn jeugd gaf ik inzicht in hooggevoelige kinderen.
● Van 15 januari 2021 tot 18 maart volgde ik bij de Leyden Academy de startup Silver Starters. Dat leidde tot mijn project Verder op Weg. Een platform om elkaar verder op weg te helpen dankzij levenservaring en -wijsheid. Naast consulten geef ik ook lezingen om mensen meer inzicht te geven in levensvragen.
● Op 21 maart bestond cultuurblogger zeven jaar. In die periode deed ik ook allerlei projecten.  

Wist je dat?

Wist je dat de prijs per game mij doet duizelen? Volgens Willy de Heer bedragen de productiekosten per game maar liefst € 60.000.= Ten tijde van het kunnen presenteren van een haalbaarheidsstudie gaan Marian en Willy potentiële investeerders benaderen.  

Met Verder op Weg bied ik een podium aan inspirerende personen die bijdragen aan een wereld met meer liefde en aandacht voor elkaar.

4 gedachten over “Buitenbeentjes beter begrijpen dankzij Serious Learning Games

  1. Riny Reiken

    Geweldig Marianne, het is zo mooi dat jij aandacht schenkt in jouw artikel aan winnares Willy de Heer. Wat prachtig dat zij de prijs heeft gewonnen, van harte gefeliciteerd ! Natuurlijk ben jij ook weer ‘Verder op Weg’ door mee te hebben gedaan aan dit mooie project. Ontmoetingen en nieuwe uitdagingen ga jij steeds weer aan. Prachtig, leerzaam én verfrissend, zeker óók voor senioren een uitdaging. Meereizen met nieuwe inzichten is voor mij echt een feest, groet Riny Reiken X

  2. Pingback: Vrijwilligers Verwendag Balans en Mama Vita 18 september 2021 | Balans Digitaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *